Изберете страница

Профил на купувача

Контакти

организатор обществени поръчки – инж. Анна Малечкова

гр. София-1431, бул. „Акад. Иван Гешов“ №19

тел.: 02 80 54 230

факс: 02 80 54 230

e-mail: belodrobna_sbal@abv.bg

Общи вътрешни правила

Текущи СРР /АОР № 9052429-12.04.2016г./

pokana AOP № 9052429-12.04.2016 pokana AOP № 9052429-12.04.2016 (611 KB) - 12.04.2016
documentacia documentacia (401 KB) - 12.04.2016
cenova oferta материали ЕЛЕКТРО - cenova oferta материали ЕЛЕКТРО - (54 KB) - 12.04.2016
cenova oferta материали ВиК - cenova oferta материали ВиК - (48 KB) - 12.04.2016
cenova oferta материали- АС - cenova oferta материали- АС - (45 KB) - 12.04.2016
cenova oferta El cenova oferta El (16 KB) - 12.04.2016
cenova oferta AC - cenova oferta AC - (63 KB) - 12.04.2016
cenova oferta - ViK - cenova oferta - ViK - (63 KB) - 12.04.2016
protokol ot 03.05.2016 protokol ot 03.05.2016 (500 KB) - 03.05.2016
dogovor MEDIC 53-25.05.2016 dogovor MEDIC 53-25.05.2016 (4 MB) - 25.05.2016

Доставка на тонери, глави и ленти за принтери и копирни машини процедура 2015 /РОП № 9048939/

Дата на приключване на договора: 10.01.2017г. – Основание: т.8.2 от договора /изпълнение на договора /11.01.2017г./

documentacia documentacia (317 KB) - 12.12.2015
TONERI - cenovo predlogenie TONERI - cenovo predlogenie (29 KB) - 12.12.2015
pokana 9048939-12.12.2015 pokana 9048939-12.12.2015 (339 KB) - 12.12.2015
protokol ot 06.01.2016 protokol ot 06.01.2016 (712 KB) - 06.01.2016
dogovor MONI 2000 2 ot 11.01.2016 dogovor MONI 2000 2 ot 11.01.2016 (2 MB) - 11.01.2016

Доставка на канцеларски материали 2015 /РОП № 9048358/

Дата на приключване на договора: 10.01.2017г. – Основание: т.8.2 от договора /изпълнение на договора /11.01.2017г./

cenovo predlogenie KANCELARSKI cenovo predlogenie KANCELARSKI (30 KB) - 01.12.2015
documentacia documentacia (211 KB) - 01.12.2015
pokana 9048358 pokana 9048358 (655 KB) - 01.12.2015
protokol ot 28.12.2015 protokol ot 28.12.2015 (578 KB) - 28.12.2015
dogovor ROEL-98 3 ot 11.01.2016 dogovor ROEL-98 3 ot 11.01.2016 (1 MB) - 11.01.2016
KANCELARSKI 2015 informacia izplateni sumi po dogovor m.APRIL 2016 KANCELARSKI 2015 informacia izplateni sumi po dogovor m.APRIL 2016 (64 KB) - 07.05.2016

Изработка и доставка на бланки, книги и журнали Роп № 9042764 /процедура 20105г/

Информация на основание Чл.22б, ал.2, т.15 от ЗОП – дата на приключване на договора – 15.07.2016г., основание – изпълнен договор. – 15.07.2016г.

Доставка и пускане в експлоатация на Автоматична ендоскопска миялно-дезинфекционна машина в МБАЛББ „Света София“ ЕАД /АОП № 00600-2019-0003/

sadarganie_documentacia sadarganie_documentacia (713 KB) - 23.04.2019
reshenie_289 AOP 908881-23.04.2019 reshenie_289 AOP 908881-23.04.2019 (1 MB) - 23.04.2019
objvlenie 539-23.04.2019 objvlenie 539-23.04.2019 (716 KB) - 23.04.2019
documentacia documentacia (149 KB) - 23.04.2019
3-espd-request 3-espd-request (92 KB) - 23.04.2019
4a - tehnichesko saotvetstvie 4a - tehnichesko saotvetstvie (30 KB) - 23.04.2019
prekratena porachka AOP 911748-15.05.2019 prekratena porachka AOP 911748-15.05.2019 (685 KB) - 15.05.2019

ДОСТАВКА НА ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ И ПРЕВЪРЗОЧЕН МАТЕРИАЛ В МБАЛББ „СВЕТА СОФИЯ“ ЕАД /АОП № 00600-2019-0002/

sadarganie_na_documentacia sadarganie_na_documentacia (162 KB) - 19.04.2019
reshenie_otkrivane_AOP_908239-19.04.2019 reshenie_otkrivane_AOP_908239-19.04.2019 (1 MB) - 19.04.2019
objvlenie otkrivane AOP 908243-19.04.2019 objvlenie otkrivane AOP 908243-19.04.2019 (3 MB) - 19.04.2019
documentacia documentacia (458 KB) - 19.04.2019
1 - predmet na pora4kata i tehnicheski spesifikacii 2017-2018 1 - predmet na pora4kata i tehnicheski spesifikacii 2017-2018 (96 KB) - 19.04.2019
4a - tehnichesko predlogenie 4a - tehnichesko predlogenie (205 KB) - 19.04.2019
5 - cenova oferta 5 - cenova oferta (206 KB) - 19.04.2019
3-espd-request 3-espd-request (88 KB) - 19.04.2019

Доставка на нетна електрическа енергия и избор на координатор на балансираща група при условията на либерализиран пазар за нуждите на МБАЛББ „СВЕТА СОФИЯ“ ЕАД /АОП № 00600-2019-0001/

Заседанието на основание Чл.57, ал.3 от ППЗОП ще се проведе на 15.03.2019г. от 09.00 часа в кабинета на организатор обществени поръчки на бул. Акад. Иван Гешов №19, етаж 1, кабинет №20 /12.03.2019г/

sadarganie_na_documentacia sadarganie_na_documentacia (445 KB) - 11.02.2019
reshenie_AOP_893685-11.02.2019 reshenie_AOP_893685-11.02.2019 (2 MB) - 11.02.2019
objvlenie AOP 893686-11.02.2019 objvlenie AOP 893686-11.02.2019 (3 MB) - 11.02.2019
3 - espd-request 3 - espd-request (90 KB) - 11.02.2019
documentacia documentacia (316 KB) - 11.02.2019
protokol_1_ot_07.03.2019 protokol_1_ot_07.03.2019 (1 MB) - 08.03.2019
protokol_2_ot_18.03.2019 protokol_2_ot_18.03.2019 (793 KB) - 18.03.2019
doklad_ot_18.03.2019 doklad_ot_18.03.2019 (1 MB) - 18.03.2019
reshenie_164-18.03.2019 reshenie_164-18.03.2019 (402 KB) - 18.03.2019
dogovor_CEZ_29-01.04.2019 dogovor_CEZ_29-01.04.2019 (6 MB) - 04.04.2019

ДОСТАВКА НА ХЛЯБ ЗА НУЖДИТЕ НА ПАЦИЕНТИ И ДЕЖУРЕН ПЕРСОНАЛ В МБАЛББ „СВЕТА СОФИЯ“ ЕАД /АОП 00600-2018-0006/

Заседанието на основание Чл.57, ал.3 от ППЗОП ще се проведе на  29.01.2019г. от 10.00 часа в кабинета на организатор обществени поръчки на бул. Акад. Иван Гешов №19, стая 20 – /24.01.2019г/

sadarganie_na_documentacia sadarganie_na_documentacia (302 KB) - 27.12.2018
reshenie_AOP_885379_ot_27.12.2018 reshenie_AOP_885379_ot_27.12.2018 (291 KB) - 27.12.2018
objvlenie AOP 885381 OT 27.12.2018 objvlenie AOP 885381 OT 27.12.2018 (868 KB) - 27.12.2018
documentacia documentacia (222 KB) - 27.12.2018
3-espd-request 3-espd-request (87 KB) - 27.12.2018
protokol_ot_31.01.2019 protokol_ot_31.01.2019 (819 KB) - 31.01.2019
dokladl_ot_31.01.2019 dokladl_ot_31.01.2019 (816 KB) - 31.01.2019
reshenie_80_ot_31.01.2019 reshenie_80_ot_31.01.2019 (451 KB) - 31.01.2019
ELIAZ_23-27.02.2019 ELIAZ_23-27.02.2019 (3 MB) - 27.02.2019
vazlogena porachka AOP 897606-27.02.2019 vazlogena porachka AOP 897606-27.02.2019 (3 MB) - 27.02.2019

Доставка на медицински консумативи и лабораторни реактиви за нуждите на МБАЛББ „Света София“ ЕАД /АОП № 00600-2018-0005/

Заседанието на основание Чл.57, ал.3 от ППЗОП ще се проведе на 03.06.2019г. от 10.00 часа в кабинета на организатор обществени поръчки на бул. Акад. Иван Гешов №19, кабинет 20 /29.05.2019г/

sadarganie_na_documentacia sadarganie_na_documentacia (390 KB) - 16.10.2018
reshenie_otkrivane_AOP_873357-16.10.2018 reshenie_otkrivane_AOP_873357-16.10.2018 (1 MB) - 16.10.2018
objvlenie otkrivane AOP 873324-16.10.2018 objvlenie otkrivane AOP 873324-16.10.2018 (538 KB) - 16.10.2018
documentacia documentacia (250 KB) - 16.10.2018
1 - predmet na pory4kata i tehni4eski spesifikacii 1 - predmet na pory4kata i tehni4eski spesifikacii (182 KB) - 16.10.2018
3- espd-request 3- espd-request (89 KB) - 16.10.2018
4 - tehni4eska oferta 4 - tehni4eska oferta (462 KB) - 16.10.2018
5 - cenova oferta 5 - cenova oferta (488 KB) - 16.10.2018
protokol_1_ot_01.03.2019 protokol_1_ot_01.03.2019 (1 MB) - 01.03.2019
protokol_2_ot_14.06.2019 protokol_2_ot_14.06.2019 (2 MB) - 14.06.2019
doklad_ot_14.06.2019 doklad_ot_14.06.2019 (3 MB) - 14.06.2019
reshenie_379-14.06.2019 reshenie_379-14.06.2019 (1 MB) - 14.06.2019
klasirane ot OP1 do OP29 klasirane ot OP1 do OP29 (7 MB) - 14.06.2019
klasirane_ot_OP30_do_OP43 klasirane_ot_OP30_do_OP43 (4 MB) - 14.06.2019

Доставка на нетна електрическа енергия и избор на координатор на балансираща група при условията на либерализиран пазар за нуждите на МБАЛББ Света София ЕАД /АОП 00600-2018-0004/-

Заседанието на основание Чл.57, ал.3 от ППЗОП ще се проведе на 17.12.2018г. от 10.00 часа в кабинета на организатор обществени поръчки на бул. Акад. Иван Гешов №19, етаж 1, кабинет 20  /11.12.2018г/

sadarganie_documentacia sadarganie_documentacia (421 KB) - 12.10.2018
reshenie_otkrivane_AOP_872718-12.10.2018 reshenie_otkrivane_AOP_872718-12.10.2018 (1 MB) - 12.10.2018
objvlenie otkrivane AOP 872719-12.10.2018 objvlenie otkrivane AOP 872719-12.10.2018 (2 MB) - 12.10.2018
documentacia documentacia (315 KB) - 12.10.2018
3 - espd-request 3 - espd-request (93 KB) - 12.10.2018
protokol_1_ot_07.12.2018 protokol_1_ot_07.12.2018 (402 KB) - 07.12.2018
protokol_2_ot_28.12.2018 protokol_2_ot_28.12.2018 (470 KB) - 28.12.2018
doklad_ot_28.12.2018 doklad_ot_28.12.2018 (478 KB) - 28.12.2018
reshenie_976_ot_28.12.2018 reshenie_976_ot_28.12.2018 (655 KB) - 28.12.2018
reshenie_prekratjvane_10_ot_16.01.2019 reshenie_prekratjvane_10_ot_16.01.2019 (434 KB) - 16.01.2019
prekratena procedura AOP 897673-27.02.2019 prekratena procedura AOP 897673-27.02.2019 (2 MB) - 27.02.2019

Доставка на готова храна за нуждите на болни и дежурен персонал в МБАЛББ „Света София“ ЕАД /АОП № 00600-2018-0003/

Заседанието на основание Чл.57, ал.3 от ППЗОП ще се проведе на 04.12.2018г. от 11.30 часа в кабинет №20  на бул. Акад. Иван Гешов №19, етаж 1.

sadarganie_documentacia sadarganie_documentacia (375 KB) - 11.10.2018
reshenie_otkrivane_AOP_872520-11.10.2018 reshenie_otkrivane_AOP_872520-11.10.2018 (1 MB) - 11.10.2018
objvlenie AOP 872524-11.10.2018 objvlenie AOP 872524-11.10.2018 (3 MB) - 11.10.2018
documentacia documentacia (242 KB) - 11.10.2018
1-tehnicheska spesifikacia RAZDEL 1 1-tehnicheska spesifikacia RAZDEL 1 (60 KB) - 11.10.2018
1-tehnicheska spesifikacia RAZDEL 2 1-tehnicheska spesifikacia RAZDEL 2 (69 KB) - 11.10.2018
1-tehnicheska spesifikacia RAZDEL 3 1-tehnicheska spesifikacia RAZDEL 3 (33 KB) - 11.10.2018
5-cenova oferta RAZDEL 1 5-cenova oferta RAZDEL 1 (73 KB) - 11.10.2018
5-cenova oferta RAZDEL 2 5-cenova oferta RAZDEL 2 (84 KB) - 11.10.2018
5-cenova oferta RAZDEL 3 5-cenova oferta RAZDEL 3 (46 KB) - 11.10.2018
3 - espd-request 3 - espd-request (97 KB) - 11.10.2018
10-prilogenie - spravka kam faktura 10-prilogenie - spravka kam faktura (50 KB) - 11.10.2018
protokol_ot_07.12.2018 protokol_ot_07.12.2018 (648 KB) - 07.12.2018
dokladl_ot_07.12.2018 dokladl_ot_07.12.2018 (623 KB) - 07.12.2018
reshenie_925_ot_07.12.2018 reshenie_925_ot_07.12.2018 (434 KB) - 07.12.2018
vazlogena porachka AOP 886048-03.01.2019 vazlogena porachka AOP 886048-03.01.2019 (2 MB) - 03.01.2019
dogovor_LFS_126_ot_28.12.2018 dogovor_LFS_126_ot_28.12.2018 (6 MB) - 03.01.2019

Доставка на лекарствени продукти и превързочен материал в МБАЛББ „Света София“ ЕАД /АОП № 00600-2018-0002/

Заседанието на основание Чл.57, ал.3 от ППЗОП ще се проведе на 27.07.2018г. от 10.00 часа в кабинета на организатор обществени поръчки на бул. Акад. Иван Гешов №19, етаж 1, кабинет №21    /24.07.2018г/

sadarganie sadarganie (414 KB) - 15.06.2018
reshenie_otkrivane_AOP_851825-15062018 reshenie_otkrivane_AOP_851825-15062018 (1 MB) - 15.06.2018
objvlenie AOP 851830-15.06.2018 objvlenie AOP 851830-15.06.2018 (365 KB) - 15.06.2018
documentacia documentacia (244 KB) - 15.06.2018
1 - predmet na pora4kata i tehnicheski spesifikacii 2017-2018 1 - predmet na pora4kata i tehnicheski spesifikacii 2017-2018 (95 KB) - 15.06.2018
4a - tehnichesko predlogenie 4a - tehnichesko predlogenie (204 KB) - 15.06.2018
5 - cenova oferta 5 - cenova oferta (205 KB) - 15.06.2018
espd-request espd-request (93 KB) - 18.06.2018
protokol_1_ot_20.07.2018 protokol_1_ot_20.07.2018 (775 KB) - 20.07.2018
reshenie s tablica klasirane 708-04.09.2018 reshenie s tablica klasirane 708-04.09.2018 (7 MB) - 04.09.2018
protokol_2_ot_04.09.2018 protokol_2_ot_04.09.2018 (1 MB) - 04.09.2018
doklad_ot_04.09.2018 doklad_ot_04.09.2018 (3 MB) - 04.09.2018
klasirane OP17 klasirane OP17 (256 KB) - 10.09.2018
reshenie_767-10.10.2018 reshenie_767-10.10.2018 (441 KB) - 10.10.2018
objvlenie prekrateni pozicii AOP 868175-18.09.2018 objvlenie prekrateni pozicii AOP 868175-18.09.2018 (347 KB) - 10.10.2018
objvlenie vazlogena porachka AOP 872317-10.10.2018 objvlenie vazlogena porachka AOP 872317-10.10.2018 (359 KB) - 10.10.2018
AGARTA_CM_99-03.10.2018 AGARTA_CM_99-03.10.2018 (3 MB) - 10.10.2018
BRAUN_100-03.10.2018 BRAUN_100-03.10.2018 (3 MB) - 10.10.2018
BULMAR_ML_106-03.10.2018 BULMAR_ML_106-03.10.2018 (3 MB) - 10.10.2018
FIONIX_107-03.10.2018 FIONIX_107-03.10.2018 (5 MB) - 10.10.2018
HELMED_101-03.10.2018 HELMED_101-03.10.2018 (3 MB) - 10.10.2018
LION_102-03.10.2018 LION_102-03.10.2018 (3 MB) - 10.10.2018
MEDEX_103-03.10.2018 MEDEX_103-03.10.2018 (3 MB) - 10.10.2018
MEDOPHARMA_104-03.10.2018 MEDOPHARMA_104-03.10.2018 (3 MB) - 10.10.2018
PROPHARMACIA_105-03.10.2018 PROPHARMACIA_105-03.10.2018 (3 MB) - 10.10.2018
SOLOMED_98-03.10.2018 SOLOMED_98-03.10.2018 (3 MB) - 10.10.2018
SOPHARMA__108-03.10.2018 SOPHARMA__108-03.10.2018 (4 MB) - 10.10.2018
TARGOVSKA_LIGA__109-05.10.2018 TARGOVSKA_LIGA__109-05.10.2018 (3 MB) - 10.10.2018
SOPHARMA__111-25.10.2018 SOPHARMA__111-25.10.2018 (3 MB) - 25.10.2018
vazlogena porachka AOP 875154-25.10.2018 vazlogena porachka AOP 875154-25.10.2018 (7 MB) - 25.10.2018

Доставка на хляб за нуждите на пациенти и дежурен персонал /АОП № 00600-2018-0001/

Заседанието на основание Чл.57, ал.3 от ЗОП ще се проведе на 02.03.2018г. от 10.00 часа в кабинета на организатор обществени поръчки – сая №20 на първи етаж в лечебното заведение. /27.02.2018г./

sadarganie documentacia sadarganie documentacia (30 KB) - 08.01.2018
documentacia documentacia (397 KB) - 08.01.2018
reshenie AOP 823149-08.01.18 reshenie AOP 823149-08.01.18 (175 KB) - 08.01.2018
objvlenie AOP 823153-08.01.18 objvlenie AOP 823153-08.01.18 (296 KB) - 08.01.2018
KSI-245_MBALBB_Sv.Sofia_Stanovishte_P KSI-245_MBALBB_Sv.Sofia_Stanovishte_P (102 KB) - 17.01.2018
KSI-245_MBALBB_Sv_Sofia_Stanovishte_2_P KSI-245_MBALBB_Sv_Sofia_Stanovishte_2_P (95 KB) - 17.01.2018
protokol 1 ot 20.02.2018 protokol 1 ot 20.02.2018 (105 KB) - 20.02.2018
protokol 2 ot 02.03.2018 protokol 2 ot 02.03.2018 (79 KB) - 02.03.2018
DOKLAD ot 02.03.2018 DOKLAD ot 02.03.2018 (148 KB) - 02.03.2018
reshenie 191-02.03.2018 reshenie 191-02.03.2018 (53 KB) - 02.03.2018
dogovor 22-23.03.2018 ZARIA 2000 EAD dogovor 22-23.03.2018 ZARIA 2000 EAD (388 KB) - 23.03.2018
objvlenie vazlogena porachka AOP 837728-23.03.2018 objvlenie vazlogena porachka AOP 837728-23.03.2018 (239 KB) - 23.03.2018
AOP 903645-26.03.2019 izpalnen_dogovor_ZARIA_2000 AOP 903645-26.03.2019 izpalnen_dogovor_ZARIA_2000 (1 MB) - 26.03.2019
varnata_garancia_izpalnenie_dogovor varnata_garancia_izpalnenie_dogovor (649 KB) - 29.03.2019

Доставка на медицински консумативи и лабораторни реактиви в МБАЛББ „Света София“ ЕАД /АОП № 00600-2017-0010/

Заседанието на основание Чл.57, ал.3 от ППЗОП ще се проведе на 04.05.2018г. от 10.00 часа в кабинета на организатор обществени поръчки на бул. Акад. Иван Гешов №19, етаж 1  /27.04.2018г/

reshenie otkrivane AOP 814182-09.11.2017 reshenie otkrivane AOP 814182-09.11.2017 (209 KB) - 09.11.2017
objvlenie AOP 814183-09.11.2017 objvlenie AOP 814183-09.11.2017 (563 KB) - 09.11.2017
1 - predmet na pory4kata i tehni4eski spesifikacii 1 - predmet na pory4kata i tehni4eski spesifikacii (181 KB) - 09.11.2017
4 - tehni4eska oferta 4 - tehni4eska oferta (468 KB) - 09.11.2017
5 - cenova oferta 5 - cenova oferta (494 KB) - 09.11.2017
documentacia documentacia (407 KB) - 09.11.2017
protokol 1 ot 05.02.2018 protokol 1 ot 05.02.2018 (233 KB) - 05.02.2018
protokol_2_ot_28.05.2018 protokol_2_ot_28.05.2018 (926 KB) - 29.05.2018
DOKLAD_ot_28.05.2018 DOKLAD_ot_28.05.2018 (292 KB) - 29.05.2018
reshenie_453_ot_28.05.2018 reshenie_453_ot_28.05.2018 (759 KB) - 29.05.2018
klasirane klasirane (465 KB) - 29.05.2018
klasirane OP1 klasirane OP1 (93 KB) - 29.05.2018
reshenie_459_ot_06.06.2018 reshenie_459_ot_06.06.2018 (444 KB) - 06.06.2018
AOP 852041-18.06.2018 prekrateni pozicii AOP 852041-18.06.2018 prekrateni pozicii (342 KB) - 18.06.2018
AOP 855037-03.07.2018 vazlogena porachka AOP 855037-03.07.2018 vazlogena porachka (515 KB) - 03.07.2018
AGARTA_CM_59-29062018 AGARTA_CM_59-29062018 (3 MB) - 03.07.2018
BIKOMED_60-29062018 BIKOMED_60-29062018 (3 MB) - 03.07.2018
BILMED_47-29062018 BILMED_47-29062018 (3 MB) - 03.07.2018
BUL_BIO_56-29062018 BUL_BIO_56-29062018 (4 MB) - 03.07.2018
DIAMED_63-29062018 DIAMED_63-29062018 (3 MB) - 03.07.2018
DMG_CLINIC_68-29062018 DMG_CLINIC_68-29062018 (4 MB) - 03.07.2018
EASTLINK_45-29062018 EASTLINK_45-29062018 (3 MB) - 03.07.2018
EKOMET_90_43-29062018 EKOMET_90_43-29062018 (3 MB) - 03.07.2018
EKOS_MEDICA_55-29062018 EKOS_MEDICA_55-29062018 (3 MB) - 03.07.2018
ELPAK_52-29062018 ELPAK_52-29062018 (3 MB) - 03.07.2018
ELTA_90M_42-29062018 ELTA_90M_42-29062018 (3 MB) - 03.07.2018
GAMIDOR_44-29062018 GAMIDOR_44-29062018 (3 MB) - 03.07.2018
HELMED_58-29062018 HELMED_58-29062018 (3 MB) - 03.07.2018
HIMTEX_66-29062018 HIMTEX_66-29062018 (5 MB) - 03.07.2018
INFOMED_53-29062018 INFOMED_53-29062018 (3 MB) - 03.07.2018
INTER_BIZNES_91_65-29062018 INTER_BIZNES_91_65-29062018 (3 MB) - 03.07.2018
KA-M_MEDICAL_48-29062018 KA-M_MEDICAL_48-29062018 (3 MB) - 03.07.2018
LABKO_67-29062018 LABKO_67-29062018 (3 MB) - 03.07.2018
MARVENA_DIAGNOSTICA_62-29062018 MARVENA_DIAGNOSTICA_62-29062018 (3 MB) - 03.07.2018
MEDICAL_IMAGE_64-29062018 MEDICAL_IMAGE_64-29062018 (3 MB) - 03.07.2018
MEDILON_57-29062018 MEDILON_57-29062018 (2 MB) - 03.07.2018
MTI_61-29062018 MTI_61-29062018 (4 MB) - 03.07.2018
OMNIMED_70-29062018 OMNIMED_70-29062018 (3 MB) - 03.07.2018
OPTIM_KO_49-29062018 OPTIM_KO_49-29062018 (2 MB) - 03.07.2018
RIDAKOM_50-29062018 RIDAKOM_50-29062018 (3 MB) - 03.07.2018
SOLOMED_51-29062018 SOLOMED_51-29062018 (3 MB) - 03.07.2018
SOPHARMA_46-29062018 SOPHARMA_46-29062018 (3 MB) - 03.07.2018
SURGIMED_69-29062018 SURGIMED_69-29062018 (3 MB) - 03.07.2018
TOP_DIAGNOSTICA_41-29062018 TOP_DIAGNOSTICA_41-29062018 (3 MB) - 03.07.2018
WADIAS_54-29062018 WADIAS_54-29062018 (2 MB) - 03.07.2018
reshenie_565_ot_09.07.2018 reshenie_565_ot_09.07.2018 (457 KB) - 09.07.2018
HIMTEX__74-25.07.2018 HIMTEX__74-25.07.2018 (2 MB) - 25.07.2018
BUL_BIO_75-25.07.2018 BUL_BIO_75-25.07.2018 (2 MB) - 25.07.2018
AOP 859253-25.07.2018 vazlogena porachka AOP 859253-25.07.2018 vazlogena porachka (305 KB) - 25.07.2018