Изберете страница

Профил на купувача

Контакти

организатор обществени поръчки – инж. Анна Малечкова

гр. София-1431, бул. „Акад. Иван Гешов“ №19

тел.: 02 80 54 230

факс: 02 80 54 230

e-mail: belodrobna_sbal@abv.bg

Общи вътрешни правила

Текущи СРР /АОР № 9052429-12.04.2016г./

pokana AOP № 9052429-12.04.2016 pokana AOP № 9052429-12.04.2016 (611 KB) - 12.04.2016
documentacia documentacia (401 KB) - 12.04.2016
cenova oferta материали ЕЛЕКТРО - cenova oferta материали ЕЛЕКТРО - (54 KB) - 12.04.2016
cenova oferta материали ВиК - cenova oferta материали ВиК - (48 KB) - 12.04.2016
cenova oferta материали- АС - cenova oferta материали- АС - (45 KB) - 12.04.2016
cenova oferta El cenova oferta El (16 KB) - 12.04.2016
cenova oferta AC - cenova oferta AC - (63 KB) - 12.04.2016
cenova oferta - ViK - cenova oferta - ViK - (63 KB) - 12.04.2016
protokol ot 03.05.2016 protokol ot 03.05.2016 (500 KB) - 03.05.2016
dogovor MEDIC 53-25.05.2016 dogovor MEDIC 53-25.05.2016 (4 MB) - 25.05.2016

Доставка на тонери, глави и ленти за принтери и копирни машини процедура 2015 /РОП № 9048939/

Дата на приключване на договора: 10.01.2017г. – Основание: т.8.2 от договора /изпълнение на договора /11.01.2017г./

documentacia documentacia (317 KB) - 12.12.2015
TONERI - cenovo predlogenie TONERI - cenovo predlogenie (29 KB) - 12.12.2015
pokana 9048939-12.12.2015 pokana 9048939-12.12.2015 (339 KB) - 12.12.2015
protokol ot 06.01.2016 protokol ot 06.01.2016 (712 KB) - 06.01.2016
dogovor MONI 2000 2 ot 11.01.2016 dogovor MONI 2000 2 ot 11.01.2016 (2 MB) - 11.01.2016

Доставка на канцеларски материали 2015 /РОП № 9048358/

Дата на приключване на договора: 10.01.2017г. – Основание: т.8.2 от договора /изпълнение на договора /11.01.2017г./

cenovo predlogenie KANCELARSKI cenovo predlogenie KANCELARSKI (30 KB) - 01.12.2015
documentacia documentacia (211 KB) - 01.12.2015
pokana 9048358 pokana 9048358 (655 KB) - 01.12.2015
protokol ot 28.12.2015 protokol ot 28.12.2015 (578 KB) - 28.12.2015
dogovor ROEL-98 3 ot 11.01.2016 dogovor ROEL-98 3 ot 11.01.2016 (1 MB) - 11.01.2016
KANCELARSKI 2015 informacia izplateni sumi po dogovor m.APRIL 2016 KANCELARSKI 2015 informacia izplateni sumi po dogovor m.APRIL 2016 (64 KB) - 07.05.2016

Изработка и доставка на бланки, книги и журнали Роп № 9042764 /процедура 20105г/

Информация на основание Чл.22б, ал.2, т.15 от ЗОП – дата на приключване на договора – 15.07.2016г., основание – изпълнен договор. – 15.07.2016г.

Доставка на медицински консумативи и лабораторни реактиви в МБАЛББ „Света София“ ЕАД /АОП № 00600-2017-0010/

reshenie otkrivane AOP 814182-09.11.2017 reshenie otkrivane AOP 814182-09.11.2017 (209 KB) - 09.11.2017
objvlenie AOP 814183-09.11.2017 objvlenie AOP 814183-09.11.2017 (563 KB) - 09.11.2017
1 - predmet na pory4kata i tehni4eski spesifikacii 1 - predmet na pory4kata i tehni4eski spesifikacii (181 KB) - 09.11.2017
4 - tehni4eska oferta 4 - tehni4eska oferta (468 KB) - 09.11.2017
5 - cenova oferta 5 - cenova oferta (494 KB) - 09.11.2017
documentacia documentacia (407 KB) - 09.11.2017

Доставка на Апаратура за видео-асистирана хирургия в МБАЛББ „Света София“ ЕАД /АОП № 00600-2017-0009/

Заседанието на основание Чл.57, ал.3 от ЗОП ще се проведе на 18.01.2018г. от 10.00 часа в кабинета на организатор обществени поръчки – сая №20 на първи етаж в лечебното заведение. /15.01.2018г./

sadurganie sadurganie (806 KB) - 08.11.2017
reshenie otkrivane AOP № 813903 reshenie otkrivane AOP № 813903 (166 KB) - 08.11.2017
objvlenie otkrivane AOP № 813900 objvlenie otkrivane AOP № 813900 (300 KB) - 08.11.2017
protokol ot 18.01.2018 protokol ot 18.01.2018 (145 KB) - 18.01.2018
doklad ot 18.01.2018 doklad ot 18.01.2018 (258 KB) - 18.01.2018
reshenie klasirane 92-18.01.2018 reshenie klasirane 92-18.01.2018 (102 KB) - 18.01.2018

Доставка на готова храна за нуждите на болни и дежурен персонал в МБАЛББ „Света София“ ЕАД /АОП № 00600-2017-0007/

Заседанието на основание Чл.57, ал.3 от ЗОП ще се проведе на 05.12.2017г. от 10.00 часа в кабинета на организатор обществени поръчки – сая №20 на първи етаж в лечебното заведение. /29.11.2017г./

Доставка на нетна електрическа енергия и избор на координатор на балансираща група при условията на либерализиран пазар за нуждите на МБАЛББ „СВЕТА СОФИЯ“ ЕАД /АОП № 00600-2017-0006/

Заседанието на основание Чл.57, ал.3 от ЗОП ще се проведе на 13.11.2017г. от 10.00 часа в кабинета на организатор обществени поръчки – сая №20 на първи етаж в лечебното заведение. /08.11.2017г./

Доставка и монтаж на болнични легла в МБАЛББ „Света София“ ЕАД /АОП № 00600-2017-0004/

Заседанието на основание Чл.57, ал.3 от ЗОП ще се проведе на 03.11.2017г. от 10.00 часа в кабинета на организатор обществени поръчки – сая №20 на първи етаж в лечебното заведение. /31.10.2017г./

Във връзка с изпратено три пъти на електронните адреси, посочени в офертите, подадени за участие в процедурата и неполучени потвърждения за получаване на документите, на основание Чл. 43, ал.4 от ЗОП, уведомяваме участниците „ГЕВЕЛ-М“ ЕООД и „САНИТА МЕДИКА“ ЕООД, че Решение №870-07.11.2017г. е публикувано в профила на купувача на Възложителя. Това съобщение се счита за уведомяване на двамата участници за резултатите от проведената процедура. /10.11.2017г/

documentacia documentacia (424 KB) - 18.09.2017
objvlenie otkrivane AOP 805685 objvlenie otkrivane AOP 805685 (165 KB) - 18.09.2017
reshenie otkrivane AOP 805684 reshenie otkrivane AOP 805684 (137 KB) - 18.09.2017
protokol ot 07.11.2017 protokol ot 07.11.2017 (270 KB) - 07.11.2017
doklad ot 07.11.2017 doklad ot 07.11.2017 (379 KB) - 07.11.2017
reshenie klasirane 870-07.11.2017 reshenie klasirane 870-07.11.2017 (131 KB) - 07.11.2017
vazlogena porachka AOP 1963-15.12.2017 vazlogena porachka AOP 1963-15.12.2017 (293 KB) - 15.12.2017
dogovor 127-14.12.2017 dogovor 127-14.12.2017 (726 KB) - 15.12.2017

Доставка на лекарствени продукти в МБАЛББ „Света София“ ЕАД /АОП № 00600-2017-0005/

Заседанието на основание Чл.57, ал.3 от ЗОП ще се проведе на 27.10.2017г. от 10.00 часа в кабинета на организатор обществени поръчки – сая №20 на първи етаж в лечебното заведение. /24.10.2017г./

documentacia documentacia (487 KB) - 18.09.2017
4a - tehnichesko predlogenie 4a - tehnichesko predlogenie (34 KB) - 18.09.2017
5 - cenova oferta 5 - cenova oferta (34 KB) - 18.09.2017
objvlenie otkrivane AOP 805691 objvlenie otkrivane AOP 805691 (171 KB) - 18.09.2017
reshenie otkrivane AOP 805687 reshenie otkrivane AOP 805687 (140 KB) - 18.09.2017
protokol 1 ot 16.10.2017 protokol 1 ot 16.10.2017 (97 KB) - 16.10.2017
protokol 2 ot 31.10.2017 protokol 2 ot 31.10.2017 (191 KB) - 31.10.2017
doklad ot 31.10.2017 doklad ot 31.10.2017 (234 KB) - 31.10.2017
reshenie 867-31.10.2017 reshenie 867-31.10.2017 (117 KB) - 31.10.2017
dogovor SOPHARMA 119-13.11.2017 dogovor SOPHARMA 119-13.11.2017 (513 KB) - 14.11.2017
AOP 814927-14.11.2017 prekrateni pozicii AOP 814927-14.11.2017 prekrateni pozicii (262 KB) - 14.11.2017
AOP 814928-14.11.2017 SOPHARMA AOP 814928-14.11.2017 SOPHARMA (284 KB) - 14.11.2017

ДОСТАВКА НА ХИРУРГИЧЕН ИНСТРУМЕНТАРИУМ ЗА НУЖДИТЕ НА КЛИНИКА ГРЪДНА ХИРУРГИЯ В МБАЛББ „СВЕТА СОФИЯ” ЕАД /АОП № 00600-2017-0003/

Заседанието на основание Чл.57, ал.3 от ЗОП ще се проведе на 21.09.2017г. от 10.00 часа в кабинета на организатор обществени поръчки – сая №20 на първи етаж в лечебното заведение. /18.09.2017г./

documentacia documentacia (457 KB) - 24.07.2017
objvlenie AOP 797381-24.07.2017 objvlenie AOP 797381-24.07.2017 (479 KB) - 24.07.2017
reshenie 609-24.07.20107 reshenie 609-24.07.20107 (149 KB) - 24.07.2017
protokol 1 ot 07.09.2017 protokol 1 ot 07.09.2017 (163 KB) - 07.09.2017
protokol 2 ot 09.10.2017 protokol 2 ot 09.10.2017 (243 KB) - 09.10.2017
doklad ot 09.10.2017 doklad ot 09.10.2017 (395 KB) - 09.10.2017
reshenie klasirane 759-09.10.2017 reshenie klasirane 759-09.10.2017 (138 KB) - 09.10.2017
KA-M MEDICAL 125-14.12.2017 KA-M MEDICAL 125-14.12.2017 (543 KB) - 14.12.2017
MEDIKARD 126-14.12.2017 MEDIKARD 126-14.12.2017 (422 KB) - 14.12.2017
objvlenie vazlogena porachka AOP 819866-14.12.2017 objvlenie vazlogena porachka AOP 819866-14.12.2017 (850 KB) - 14.12.2017

Доставка и пускане в експлоатация на Перфузори и Автоматизирана система за микробиологична диагностика в МБАЛББ „Света София“ ЕАД /АОП № 00600-2017-0002/

Заседанието на основание Чл.57, ал.3 от ЗОП ще се проведе на 02.08.2017г. от 10,00 часа в аудиторията на лечебното заведение. /26.07.2017г./

4a - tehnichesko saotvetstvie 4a - tehnichesko saotvetstvie (40 KB) - 07.06.2017
documentacia documentacia (534 KB) - 07.06.2017
objvlenie AOP 790642-07.06.2017 objvlenie AOP 790642-07.06.2017 (1 MB) - 07.06.2017
reshenie AOP 790641-07.06.2017 reshenie AOP 790641-07.06.2017 (451 KB) - 07.06.2017
razjsnenie 1 razjsnenie 1 (720 KB) - 23.06.2017
protokol 1 ot 18.07.2017 protokol 1 ot 18.07.2017 (96 KB) - 18.07.2017
protokol 2 ot 11.08.2017 protokol 2 ot 11.08.2017 (122 KB) - 11.08.2017
DOKLAD ot 11.08.2017 DOKLAD ot 11.08.2017 (201 KB) - 11.08.2017
reshenie 671 ot 11.08.2017 reshenie 671 ot 11.08.2017 (79 KB) - 11.08.2017
objvlenie vazlogena porachka 804088-07.09.2017 objvlenie vazlogena porachka 804088-07.09.2017 (272 KB) - 07.09.2017
INTER BIZNESS 98-05.09.20107 INTER BIZNESS 98-05.09.20107 (2 MB) - 07.09.2017
SOLOMED 97-05.09.20107 SOLOMED 97-05.09.20107 (2 MB) - 07.09.2017
varnati garancii izpalnenie dogovori varnati garancii izpalnenie dogovori (72 KB) - 10.10.2017
809674 - INTER BIZNESS 809674 - INTER BIZNESS (138 KB) - 13.10.2017
809673 - SOLOMED 809673 - SOLOMED (99 KB) - 13.10.2017

Доставка на лекарствени продукти, превързочен материал и консумативи за онкология в МБАЛББ „Света София“ ЕАД /АОП № 00600-2017-0001/

Заседанието на основание Чл.57, ал.3 от ППЗОП ще се проведе на 16.08.2017г. от 12,00 часа в стая №20 на бул. Акад. Иван Гешов №19 /11.08.2017/

1 - predmet na pora4kata i tehnicheski spesifikacii 2017-2018 1 - predmet na pora4kata i tehnicheski spesifikacii 2017-2018 (122 KB) - 23.05.2017
4a - tehnichesko predlogenie 4a - tehnichesko predlogenie (233 KB) - 23.05.2017
5 - cenova oferta 5 - cenova oferta (235 KB) - 23.05.2017
documentacia documentacia (498 KB) - 23.05.2017
reshenie otkrivane 450-23.05.2017 reshenie otkrivane 450-23.05.2017 (563 KB) - 23.05.2017
AOP 788468-23.05.2017 objvlenie AOP 788468-23.05.2017 objvlenie (396 KB) - 23.05.2017
razjsnenie 1 razjsnenie 1 (889 KB) - 13.06.2017
protokol 1 ot 01.08.2017 protokol 1 ot 01.08.2017 (199 KB) - 01.08.2017
protokol 2 ot 01.09.2017 protokol 2 ot 01.09.2017 (420 KB) - 01.09.2017
doklad ot 01.09.2017 doklad ot 01.09.2017 (868 KB) - 01.09.2017
reshenie klasirane 683-01.09.2017 reshenie klasirane 683-01.09.2017 (331 KB) - 01.09.2017
klasirane klasirane (736 KB) - 01.09.2017
objvlenie 805683-18.09.2017 prekrateni pozicii objvlenie 805683-18.09.2017 prekrateni pozicii (356 KB) - 18.09.2017
AGARTA 112-27.09.2017 AGARTA 112-27.09.2017 (442 KB) - 28.09.2017
BRAUN 106-27.09.2017 BRAUN 106-27.09.2017 (449 KB) - 28.09.2017
BULMAR 102-27.09.2017 BULMAR 102-27.09.2017 (459 KB) - 28.09.2017
DVN 111-27.09.2017 DVN 111-27.09.2017 (503 KB) - 28.09.2017
FIONIX 113-27.09.2017 FIONIX 113-27.09.2017 (734 KB) - 28.09.2017
HELMED 109-27.09.2017 HELMED 109-27.09.2017 (663 KB) - 28.09.2017
LION 103-27.09.2017 LION 103-27.09.2017 (484 KB) - 28.09.2017
MEDEX 107-27.09.2017 MEDEX 107-27.09.2017 (590 KB) - 28.09.2017
MEDOPHARMA 110-27.09.2017 MEDOPHARMA 110-27.09.2017 (445 KB) - 28.09.2017
PROPHARMACIA 114-27.09.2017 PROPHARMACIA 114-27.09.2017 (458 KB) - 28.09.2017
SOLOMED108-27.09.2017 SOLOMED108-27.09.2017 (623 KB) - 28.09.2017
SOPHARMA 104-27.09.2017 SOPHARMA 104-27.09.2017 (537 KB) - 28.09.2017
TARGOVSKA LIGA 105-27.09.2017 TARGOVSKA LIGA 105-27.09.2017 (455 KB) - 28.09.2017
objvlenie 807374-28.09.2017 vazlogena porachka objvlenie 807374-28.09.2017 vazlogena porachka (1 MB) - 28.09.2017