Изберете страница

Профил на купувача

Контакти

Няма намерени резултати

Страницата, която търсите, не може да бъде намерена. Опитайте прецизиране на търсенето или използвайте навигацията по-горе, за да намерите публикацията.

Общи вътрешни правила

Няма намерени резултати

Страницата, която търсите, не може да бъде намерена. Опитайте прецизиране на търсенето или използвайте навигацията по-горе, за да намерите публикацията.

Няма намерени резултати

Страницата, която търсите, не може да бъде намерена. Опитайте прецизиране на търсенето или използвайте навигацията по-горе, за да намерите публикацията.

Текущи СРР РОП № 9042727 /процедура 2015 г./

Информация на основание Чл.22б, ал.2, т.15 от ЗОП – дата на приключване на договора – 11.07.2016г., основание – изпълнен договор. – 12.07.2016г.

Изпиране и дезинфекция на болнично бельо РОП № 9042703 /процедура 2015г./

Информация на основание Чл.22б, ал.2, т.15 от ЗОП – дата на приключване на договора – 01.07.2016г., основание – изпълнен договор. – 05.07.2016г.

Изработка и доставка на ваучери за храна на персонала по Наредба №11 РОП № 9042481 /процедура 2015г./

Информация на основание Чл.22б, ал.2, т.15 от ЗОП – дата на приключване на договора – 01.07.2016г., основание – изпълнен договор. – 05.07.2016г.

Доставка на течен кислород РОП № 9042430 /процедура 2015 г./

Информация на основание Чл.22б, ал.2, т.15 от ЗОП – дата на приключване на договора – 01.07.2016г., основание – изпълнен договор. – 05.07.2016г.

Доставка на дезинфектанти РОП № 9042109 /процедура 2015г./

Информация на основание Чл.22б, ал.2, т.15 от ЗОП – дата на приключване на договора – 01.07.2016г., основание – изпълнен договор. – 05.07.2016г.

Подмяна на асансьора с преустройство на съществуващата шахта в База 1 РОП № 9042186 /процедура 2015/

Дата на приключване на договора: 12.12.2015г. – Основание: изпълнение на договора  /12.12.2015г./

ДОСТАВКА НА ТОНЕРИ, ГЛАВИ И ЛЕНТИ ЗА ПРИНТЕРИ И КОПИРНИ МАШИНИ РОП № 9037547 /процедура 2014г/

Информация на основание Чл.22б, ал.2, т.15 от ЗОП – дата на приключване на договора – 15.01.2016г., основание – изпълнен договор. – 15.01.2016г. 

Доставка на канцеларски материали РОП № 9036994 /процедура 2014г./

Информация на основание Чл.22б, ал.2, т.15 от ЗОП – дата на приключване на договора – 12.01.2016г., основание – изпълнен договор. – 12.01.2016г. 

Информация за плащания по процедура с предмет: Текущи СРР /процедура 2014г/

Доставка на Апаратура за видео-асистирана хирургия в МБАЛББ „Света София“ ЕАД /АОП № 00600-2017-0009/

Заседанието на основание Чл.57, ал.3 от ЗОП ще се проведе на 18.01.2018г. от 10.00 часа в кабинета на организатор обществени поръчки – сая №20 на първи етаж в лечебното заведение. /15.01.2018г./

sadurganie sadurganie (806 KB) - 08.11.2017
reshenie otkrivane AOP № 813903 reshenie otkrivane AOP № 813903 (166 KB) - 08.11.2017
objvlenie otkrivane AOP № 813900 objvlenie otkrivane AOP № 813900 (300 KB) - 08.11.2017
protokol ot 18.01.2018 protokol ot 18.01.2018 (145 KB) - 18.01.2018
doklad ot 18.01.2018 doklad ot 18.01.2018 (258 KB) - 18.01.2018
reshenie klasirane 92-18.01.2018 reshenie klasirane 92-18.01.2018 (102 KB) - 18.01.2018
dogovor EL DORA 13-05.02.2018 dogovor EL DORA 13-05.02.2018 (4 MB) - 05.02.2018
vazlogena porachka AOP 828370-05.02.2018 vazlogena porachka AOP 828370-05.02.2018 (291 KB) - 05.02.2018
objvlenie izpalnen dogovor AOP 835525-15.03.2018 objvlenie izpalnen dogovor AOP 835525-15.03.2018 (109 KB) - 15.03.2018
varnata garancia izpalnenie varnata garancia izpalnenie (40 KB) - 20.03.2018

Доставка на готова храна за нуждите на болни и дежурен персонал в МБАЛББ „Света София“ ЕАД /АОП № 00600-2017-0007/

Заседанието на основание Чл.57, ал.3 от ЗОП ще се проведе на 05.12.2017г. от 10.00 часа в кабинета на организатор обществени поръчки – сая №20 на първи етаж в лечебното заведение. /29.11.2017г./

Доставка на нетна електрическа енергия и избор на координатор на балансираща група при условията на либерализиран пазар за нуждите на МБАЛББ „СВЕТА СОФИЯ“ ЕАД /АОП № 00600-2017-0006/

Заседанието на основание Чл.57, ал.3 от ЗОП ще се проведе на 13.11.2017г. от 10.00 часа в кабинета на организатор обществени поръчки – сая №20 на първи етаж в лечебното заведение. /08.11.2017г./

Доставка и монтаж на болнични легла в МБАЛББ „Света София“ ЕАД /АОП № 00600-2017-0004/

Заседанието на основание Чл.57, ал.3 от ЗОП ще се проведе на 03.11.2017г. от 10.00 часа в кабинета на организатор обществени поръчки – сая №20 на първи етаж в лечебното заведение. /31.10.2017г./

Във връзка с изпратено три пъти на електронните адреси, посочени в офертите, подадени за участие в процедурата и неполучени потвърждения за получаване на документите, на основание Чл. 43, ал.4 от ЗОП, уведомяваме участниците „ГЕВЕЛ-М“ ЕООД и „САНИТА МЕДИКА“ ЕООД, че Решение №870-07.11.2017г. е публикувано в профила на купувача на Възложителя. Това съобщение се счита за уведомяване на двамата участници за резултатите от проведената процедура. /10.11.2017г/

documentacia documentacia (424 KB) - 18.09.2017
objvlenie otkrivane AOP 805685 objvlenie otkrivane AOP 805685 (165 KB) - 18.09.2017
reshenie otkrivane AOP 805684 reshenie otkrivane AOP 805684 (137 KB) - 18.09.2017
protokol ot 07.11.2017 protokol ot 07.11.2017 (270 KB) - 07.11.2017
doklad ot 07.11.2017 doklad ot 07.11.2017 (379 KB) - 07.11.2017
reshenie klasirane 870-07.11.2017 reshenie klasirane 870-07.11.2017 (131 KB) - 07.11.2017
vazlogena porachka AOP 1963-15.12.2017 vazlogena porachka AOP 1963-15.12.2017 (293 KB) - 15.12.2017
dogovor 127-14.12.2017 dogovor 127-14.12.2017 (726 KB) - 15.12.2017
objvlenie izpalnen dogovor AOP 829052-08.02.2018 objvlenie izpalnen dogovor AOP 829052-08.02.2018 (144 KB) - 08.02.2018

Доставка на лекарствени продукти в МБАЛББ „Света София“ ЕАД /АОП № 00600-2017-0005/

Заседанието на основание Чл.57, ал.3 от ЗОП ще се проведе на 27.10.2017г. от 10.00 часа в кабинета на организатор обществени поръчки – сая №20 на първи етаж в лечебното заведение. /24.10.2017г./

documentacia documentacia (487 KB) - 18.09.2017
4a - tehnichesko predlogenie 4a - tehnichesko predlogenie (34 KB) - 18.09.2017
5 - cenova oferta 5 - cenova oferta (34 KB) - 18.09.2017
objvlenie otkrivane AOP 805691 objvlenie otkrivane AOP 805691 (171 KB) - 18.09.2017
reshenie otkrivane AOP 805687 reshenie otkrivane AOP 805687 (140 KB) - 18.09.2017
protokol 1 ot 16.10.2017 protokol 1 ot 16.10.2017 (97 KB) - 16.10.2017
protokol 2 ot 31.10.2017 protokol 2 ot 31.10.2017 (191 KB) - 31.10.2017
doklad ot 31.10.2017 doklad ot 31.10.2017 (234 KB) - 31.10.2017
reshenie 867-31.10.2017 reshenie 867-31.10.2017 (117 KB) - 31.10.2017
dogovor SOPHARMA 119-13.11.2017 dogovor SOPHARMA 119-13.11.2017 (513 KB) - 14.11.2017
AOP 814927-14.11.2017 prekrateni pozicii AOP 814927-14.11.2017 prekrateni pozicii (262 KB) - 14.11.2017
AOP 814928-14.11.2017 SOPHARMA AOP 814928-14.11.2017 SOPHARMA (284 KB) - 14.11.2017
izpalnenie SOPHARMA AOP 875616-29.10.2018 izpalnenie SOPHARMA AOP 875616-29.10.2018 (1 MB) - 29.10.2018

ДОСТАВКА НА ХИРУРГИЧЕН ИНСТРУМЕНТАРИУМ ЗА НУЖДИТЕ НА КЛИНИКА ГРЪДНА ХИРУРГИЯ В МБАЛББ „СВЕТА СОФИЯ” ЕАД /АОП № 00600-2017-0003/

Заседанието на основание Чл.57, ал.3 от ЗОП ще се проведе на 21.09.2017г. от 10.00 часа в кабинета на организатор обществени поръчки – сая №20 на първи етаж в лечебното заведение. /18.09.2017г./

documentacia documentacia (457 KB) - 24.07.2017
objvlenie AOP 797381-24.07.2017 objvlenie AOP 797381-24.07.2017 (479 KB) - 24.07.2017
reshenie 609-24.07.20107 reshenie 609-24.07.20107 (149 KB) - 24.07.2017
protokol 1 ot 07.09.2017 protokol 1 ot 07.09.2017 (163 KB) - 07.09.2017
protokol 2 ot 09.10.2017 protokol 2 ot 09.10.2017 (243 KB) - 09.10.2017
doklad ot 09.10.2017 doklad ot 09.10.2017 (395 KB) - 09.10.2017
reshenie klasirane 759-09.10.2017 reshenie klasirane 759-09.10.2017 (138 KB) - 09.10.2017
KA-M MEDICAL 125-14.12.2017 KA-M MEDICAL 125-14.12.2017 (543 KB) - 14.12.2017
MEDIKARD 126-14.12.2017 MEDIKARD 126-14.12.2017 (422 KB) - 14.12.2017
objvlenie vazlogena porachka AOP 819866-14.12.2017 objvlenie vazlogena porachka AOP 819866-14.12.2017 (850 KB) - 14.12.2017
KA-M MEDICAL AOP 843573-23.04.2018 KA-M MEDICAL AOP 843573-23.04.2018 (112 KB) - 23.04.2018
varnata garancia KA-M MEDICAL varnata garancia KA-M MEDICAL (44 KB) - 26.04.2018
MEDIKARD AOP 865850-03.09.2018 MEDIKARD AOP 865850-03.09.2018 (1 015 KB) - 03.09.2018

Доставка и пускане в експлоатация на Перфузори и Автоматизирана система за микробиологична диагностика в МБАЛББ „Света София“ ЕАД /АОП № 00600-2017-0002/

Заседанието на основание Чл.57, ал.3 от ЗОП ще се проведе на 02.08.2017г. от 10,00 часа в аудиторията на лечебното заведение. /26.07.2017г./

4a - tehnichesko saotvetstvie 4a - tehnichesko saotvetstvie (40 KB) - 07.06.2017
documentacia documentacia (534 KB) - 07.06.2017
objvlenie AOP 790642-07.06.2017 objvlenie AOP 790642-07.06.2017 (1 MB) - 07.06.2017
reshenie AOP 790641-07.06.2017 reshenie AOP 790641-07.06.2017 (451 KB) - 07.06.2017
razjsnenie 1 razjsnenie 1 (720 KB) - 23.06.2017
protokol 1 ot 18.07.2017 protokol 1 ot 18.07.2017 (96 KB) - 18.07.2017
protokol 2 ot 11.08.2017 protokol 2 ot 11.08.2017 (122 KB) - 11.08.2017
DOKLAD ot 11.08.2017 DOKLAD ot 11.08.2017 (201 KB) - 11.08.2017
reshenie 671 ot 11.08.2017 reshenie 671 ot 11.08.2017 (79 KB) - 11.08.2017
objvlenie vazlogena porachka 804088-07.09.2017 objvlenie vazlogena porachka 804088-07.09.2017 (272 KB) - 07.09.2017
INTER BIZNESS 98-05.09.20107 INTER BIZNESS 98-05.09.20107 (2 MB) - 07.09.2017
SOLOMED 97-05.09.20107 SOLOMED 97-05.09.20107 (2 MB) - 07.09.2017
varnati garancii izpalnenie dogovori varnati garancii izpalnenie dogovori (72 KB) - 10.10.2017
809674 - INTER BIZNESS 809674 - INTER BIZNESS (138 KB) - 13.10.2017
809673 - SOLOMED 809673 - SOLOMED (99 KB) - 13.10.2017

Доставка на лекарствени продукти, превързочен материал и консумативи за онкология в МБАЛББ „Света София“ ЕАД /АОП № 00600-2017-0001/

Заседанието на основание Чл.57, ал.3 от ППЗОП ще се проведе на 16.08.2017г. от 12,00 часа в стая №20 на бул. Акад. Иван Гешов №19 /11.08.2017/

1 - predmet na pora4kata i tehnicheski spesifikacii 2017-2018 1 - predmet na pora4kata i tehnicheski spesifikacii 2017-2018 (122 KB) - 23.05.2017
4a - tehnichesko predlogenie 4a - tehnichesko predlogenie (233 KB) - 23.05.2017
5 - cenova oferta 5 - cenova oferta (235 KB) - 23.05.2017
documentacia documentacia (498 KB) - 23.05.2017
reshenie otkrivane 450-23.05.2017 reshenie otkrivane 450-23.05.2017 (563 KB) - 23.05.2017
AOP 788468-23.05.2017 objvlenie AOP 788468-23.05.2017 objvlenie (396 KB) - 23.05.2017
razjsnenie 1 razjsnenie 1 (889 KB) - 13.06.2017
protokol 1 ot 01.08.2017 protokol 1 ot 01.08.2017 (199 KB) - 01.08.2017
protokol 2 ot 01.09.2017 protokol 2 ot 01.09.2017 (420 KB) - 01.09.2017
doklad ot 01.09.2017 doklad ot 01.09.2017 (868 KB) - 01.09.2017
reshenie klasirane 683-01.09.2017 reshenie klasirane 683-01.09.2017 (331 KB) - 01.09.2017
klasirane klasirane (736 KB) - 01.09.2017
objvlenie 805683-18.09.2017 prekrateni pozicii objvlenie 805683-18.09.2017 prekrateni pozicii (356 KB) - 18.09.2017
AGARTA 112-27.09.2017 AGARTA 112-27.09.2017 (442 KB) - 28.09.2017
BRAUN 106-27.09.2017 BRAUN 106-27.09.2017 (449 KB) - 28.09.2017
BULMAR 102-27.09.2017 BULMAR 102-27.09.2017 (459 KB) - 28.09.2017
DVN 111-27.09.2017 DVN 111-27.09.2017 (503 KB) - 28.09.2017
FIONIX 113-27.09.2017 FIONIX 113-27.09.2017 (734 KB) - 28.09.2017
HELMED 109-27.09.2017 HELMED 109-27.09.2017 (663 KB) - 28.09.2017
LION 103-27.09.2017 LION 103-27.09.2017 (484 KB) - 28.09.2017
MEDEX 107-27.09.2017 MEDEX 107-27.09.2017 (590 KB) - 28.09.2017
MEDOPHARMA 110-27.09.2017 MEDOPHARMA 110-27.09.2017 (445 KB) - 28.09.2017
PROPHARMACIA 114-27.09.2017 PROPHARMACIA 114-27.09.2017 (458 KB) - 28.09.2017
SOLOMED108-27.09.2017 SOLOMED108-27.09.2017 (623 KB) - 28.09.2017
SOPHARMA 104-27.09.2017 SOPHARMA 104-27.09.2017 (537 KB) - 28.09.2017
TARGOVSKA LIGA 105-27.09.2017 TARGOVSKA LIGA 105-27.09.2017 (455 KB) - 28.09.2017
objvlenie 807374-28.09.2017 vazlogena porachka objvlenie 807374-28.09.2017 vazlogena porachka (1 MB) - 28.09.2017
varnati_garancii_izpalnenie varnati_garancii_izpalnenie (602 KB) - 05.10.2018
izpalnenie AGARTA AOP 875618-29.10.2018 izpalnenie AGARTA AOP 875618-29.10.2018 (1 MB) - 29.10.2018
izpalnenie BRAUN AOP 875620-29.10.2018 izpalnenie BRAUN AOP 875620-29.10.2018 (1 MB) - 29.10.2018
izpalnenie BULMAR ML AOP 875624-29.10.2018 izpalnenie BULMAR ML AOP 875624-29.10.2018 (1 MB) - 29.10.2018
izpalnenie DVN AOP 875627-29.10.2018 izpalnenie DVN AOP 875627-29.10.2018 (1 MB) - 29.10.2018
izpalnenie FIONIX AOP 875632-29.10.2018 izpalnenie FIONIX AOP 875632-29.10.2018 (1 MB) - 29.10.2018
izpalnenie HELMED AOP 875634-29.10.2018 izpalnenie HELMED AOP 875634-29.10.2018 (1 MB) - 29.10.2018
izpalnenie LION AOP 875636-29.10.2018 izpalnenie LION AOP 875636-29.10.2018 (1 MB) - 29.10.2018
izpalnenie MEDEX AOP 875637-29.10.2018 izpalnenie MEDEX AOP 875637-29.10.2018 (1 MB) - 29.10.2018
izpalnenie MEDOPHARMA AOP 875638-29.10.2018 izpalnenie MEDOPHARMA AOP 875638-29.10.2018 (1 MB) - 29.10.2018
izpalnenie PROPHARMACIA AOP 875640-29.10.2018 izpalnenie PROPHARMACIA AOP 875640-29.10.2018 (1 MB) - 29.10.2018
izpalnenie SOLOMED AOP 875641-29.10.2018 izpalnenie SOLOMED AOP 875641-29.10.2018 (1 MB) - 29.10.2018
izpalnenie SOPHARMA AOP 875642-29.10.2018 izpalnenie SOPHARMA AOP 875642-29.10.2018 (1 MB) - 29.10.2018
izpalnenie TARGOVSKA LIGA AOP 875644-29.10.2018 izpalnenie TARGOVSKA LIGA AOP 875644-29.10.2018 (1 MB) - 29.10.2018

Доставка на хляб за нуждите на болни и дежурен персонал в СБАЛББ „Света София“ ЕАД /АОП № 00600-2016-0009/

Заседанието на основание Чл.57, ал.3 от ППЗОП ще се проведе на 02.02.2017г. от 10,00 часа в стая №20 на бул. Акад. Иван Гешов №19  /30.01.2017/

882-27-12-2016-reshenie-otkrivane 882-27-12-2016-reshenie-otkrivane (1 MB) - 27.12.2016
1716-27-12-2016-objvlenie 1716-27-12-2016-objvlenie (915 KB) - 27.12.2016
documentacia documentacia (280 KB) - 27.12.2016
3-%d0%b5%d0%b5%d0%b4%d0%be%d0%bf 3-%d0%b5%d0%b5%d0%b4%d0%be%d0%bf (322 KB) - 27.12.2016
protokol 1 ot 19.01.2017 protokol 1 ot 19.01.2017 (2 MB) - 19.01.2017
protokol 2 ot 06.02.2017 protokol 2 ot 06.02.2017 (2 MB) - 06.02.2017
DOKLAD ot 06.02.2017 DOKLAD ot 06.02.2017 (3 MB) - 06.02.2017
reshenie klasirane 107-06.02.2017 reshenie klasirane 107-06.02.2017 (1 007 KB) - 06.02.2017
dogovor MIO 24 ot 07.03.2017 dogovor MIO 24 ot 07.03.2017 (309 KB) - 07.03.2017
varnata garancia izpalnenie MIO varnata garancia izpalnenie MIO (24 KB) - 10.03.2017
varnata garancia izpalnenie dogovor varnata garancia izpalnenie dogovor (41 KB) - 09.03.2018
izpalnen dogovor AOP 837252-22.03.2018 izpalnen dogovor AOP 837252-22.03.2018 (112 KB) - 22.03.2018

Денонощна физическа охрана на сгради и имущество на СБАЛББ „Света София“ ЕАД /АОП № 00600-2016-0008/

documentacia documentacia (484 KB) - 22.11.2016
objvlenie-aop-%e2%84%96-758963-22-11-2016 objvlenie-aop-%e2%84%96-758963-22-11-2016 (1 MB) - 22.11.2016
reshenie-otkrivane-aop-%e2%84%96758959-22-11-2016 reshenie-otkrivane-aop-%e2%84%96758959-22-11-2016 (1 MB) - 22.11.2016
protokol-1-ot-03-01-2017 protokol-1-ot-03-01-2017 (937 KB) - 03.01.2017
protokol 2 ot 18.01.2017 protokol 2 ot 18.01.2017 (4 MB) - 18.01.2017
Doklad ot 18.01.2017 Doklad ot 18.01.2017 (2 MB) - 18.01.2017
reshenie prekratjvane 15-18.01.2017 reshenie prekratjvane 15-18.01.2017 (3 MB) - 18.01.2017