Провеждане на търг с тайно наддаване с предмет: Продажба на актив – движима вещ, собственост на МБАЛББ „Света София” ЕАД и представляваща автобус марка „Чавдар 420”

  • Дата на публикуване: 19-11-2020