Провеждане на търг с тайно наддаване с предмет: Продажба на актив – движима вещ, собственост на МБАЛББ „Света София” ЕАД и представляваща лек автомобил марка „Фолксваген”, модел „Транспортер”

  • Дата на публикуване: 20-11-2020