„Избор на регистриран одитор за извършване на независим финансов одит на годишния финансов отчет в съответствие със Закона за независимия финансов одит и Международните одиторски стандарти на МБАЛББ „СВЕТА СОФИЯ“ ЕАД, както и на консолидирания финансов отчет на МБАЛББ „СВЕТА СОФИЯ“ ЕАД и дъщерното дружество МЦ по Белодробни болести за 2020 г“

  • Дата на публикуване: 04-12-2020