Закупуване на противотуморни лекарствени продукти за нуждите на МБАЛББ "СВЕТА СОФИЯ" ЕАД, въз основа на сключено Рамково споразумение № РД-11-277 от 24.06.2020 г.,

  • Дата на публикуване: 24-02-2021