Закупуване на лекарствени продукти от анатомо- терапевтична група N „Нервна система“, анатомо терапевтична група R „Дихателна система“, анатомо-терапевтична група P „Антипаразитни продукти, инсектициди и репеленти“, анатомо-терапевтична група S „Сензорни органи“ и анатомо-терапевтична група V „Разни“ за нуждите на МБАЛББ „СВЕТА СОФИЯ“ ЕАД, въз основа на сключено Рамково споразумение № РД-11-110 от 01.03.2021 г.

  • Дата на публикуване: 11-03-2021