Доставка на тонери, глави и ленти за принтери и копирни машини процедура 2015 /РОП № 9048939/

  • Дата на публикуване: 12-12-2015

Дата на приключване на договора: 10.01.2017г. – Основание: т.8.2 от договора /изпълнение на договора /11.01.2017г./