Търг с тайно наддаване за Отдаване под наем на недвижим имот за разкриване на обект „Клуб на здравния работник”, предназначен за задоволяване на нуждите на персонала и пациентите с хранителни стоки, кафе и безалкохолни напитки.

  • Дата на публикуване: 23-06-2021