Текущи СРР РОП № 9042727 /процедура 2015 г./

  • Дата на публикуване: 11-06-2015

Информация на основание Чл.22б, ал.2, т.15 от ЗОП – дата на приключване на договора – 11.07.2016г., основание – изпълнен договор. – 12.07.2016г.