Учебна дейност


МБАЛББ "Света София"е база за обучение на Медицинския университет София. В болницата се провежда обучение по пневмология и фтизиатрия на студенти и специализанти, обучение на клинични ординатори, разработка на дисертационни теми от докторанти, научна работа и други.

Акредитационна оценка за Катедрата по докторски програми „Белодробни болести" със срок 6 години

Акредитационна оценка за Катедрата по докторски програми „Гръдна хирургия" със срок 6 години

Списък на университетските болница към Медицински университет София

В болницата са изградени няколко модерни учебни зали, в които се провеждат лекции и семинари.Научна дейност


Развива се научна дейност