Структура на болницата


    Структурата на болницата е организирана чрез:
    ДКБ, с адрес бул. "Гешов" 19, в който влизат четири консултативни кабинета, бронхологично отделение, отделение за образна диагностика, отделение по патоморфология, отделение за кинезитерапия, микробиологична лаборатория, лаборатория функционално изследване на дишането, клинична лаборатория .
    База 1, с адрес бул. "Гешов" 19, в която влизат първа и втора терапевтични клиники за лечение на неспецифични белодробни болести при възрастни пациенти, КАИЛ, клиника за гръдна хирургия, администрация и болнична аптека.
    База 2, с адрес бул. "Гешов" 17, в която влизат трета терапевтична клиники за лечение на неспецифични белодробни болести при възрастни пациенти, клиника по белодробна туберколоза, детска клиника.