Изберете страница

Заседанието на основание Чл.57, ал.3 от ЗОП ще се проведе на 03.11.2017г. от 10.00 часа в кабинета на организатор обществени поръчки – сая №20 на първи етаж в лечебното заведение. /31.10.2017г./

Във връзка с изпратено три пъти на електронните адреси, посочени в офертите, подадени за участие в процедурата и неполучени потвърждения за получаване на документите, на основание Чл. 43, ал.4 от ЗОП, уведомяваме участниците „ГЕВЕЛ-М“ ЕООД и „САНИТА МЕДИКА“ ЕООД, че Решение №870-07.11.2017г. е публикувано в профила на купувача на Възложителя. Това съобщение се счита за уведомяване на двамата участници за резултатите от проведената процедура. /10.11.2017г/

documentacia documentacia (424 KB) - 18.09.2017
objvlenie otkrivane AOP 805685 objvlenie otkrivane AOP 805685 (165 KB) - 18.09.2017
reshenie otkrivane AOP 805684 reshenie otkrivane AOP 805684 (137 KB) - 18.09.2017
protokol ot 07.11.2017 protokol ot 07.11.2017 (270 KB) - 07.11.2017
doklad ot 07.11.2017 doklad ot 07.11.2017 (379 KB) - 07.11.2017
reshenie klasirane 870-07.11.2017 reshenie klasirane 870-07.11.2017 (131 KB) - 07.11.2017
vazlogena porachka AOP 1963-15.12.2017 vazlogena porachka AOP 1963-15.12.2017 (293 KB) - 15.12.2017
dogovor 127-14.12.2017 dogovor 127-14.12.2017 (726 KB) - 15.12.2017
objvlenie izpalnen dogovor AOP 829052-08.02.2018 objvlenie izpalnen dogovor AOP 829052-08.02.2018 (144 KB) - 08.02.2018