Изберете страница

Комисията, назначена със Заповед № 872 / 09.11.2015г.,  на основание Чл. 69а,ал.3 от ЗОП, уведомява всички заинтерeсовани, че заседанието ще се проведе на 23.11.2015г.  от 10.00 ч. в аудиторията на болницата.  /18.11.2015г./

Дата на изпълнение на договор № 135/18.12.2015 – 31.12.2016г. Основание – изпълнен договор, съгласно Чл.1.4 от договора. /03.01.2017г./

reshenie 746-12.10.2015 reshenie 746-12.10.2015 (1 MB) - 12.10.2015
objvlenie 1428-12.10.2015 objvlenie 1428-12.10.2015 (4 MB) - 12.10.2015
documentacia documentacia (340 KB) - 12.10.2015
cenova oferta 1 cenova oferta 1 (68 KB) - 12.10.2015
cenova oferta 2 cenova oferta 2 (70 KB) - 12.10.2015
cenova oferta 3 cenova oferta 3 (40 KB) - 12.10.2015
predmet na pory4kata 1 predmet na pory4kata 1 (51 KB) - 12.10.2015
predmet na pory4kata 2 predmet na pory4kata 2 (60 KB) - 12.10.2015
predmet na pory4kata 3 predmet na pory4kata 3 (33 KB) - 12.10.2015
document 1490-20.10.2015 document 1490-20.10.2015 (339 KB) - 20.10.2015
protokol 25-11-2015 protokol 25-11-2015 (2 MB) - 25.11.2015
peshenie 895-25.11.2015 peshenie 895-25.11.2015 (387 KB) - 25.11.2015
varnata garancia ZALIVA-47 varnata garancia ZALIVA-47 (195 KB) - 10.12.2015
dogovor LFS 135-18.12 dogovor LFS 135-18.12 (2 MB) - 23.12.2015
spesifikacia kam dogovor LFS 135-18.12 spesifikacia kam dogovor LFS 135-18.12 (3 MB) - 23.12.2015