Изберете страница

 История на болницата:

 

СБАЛББ”Св. София”ЕАД е наследник на Научен Институт по Белодробни Болести създаден през 1974 г. Историята на болницата датира още от 1941 г. с разкриването на Противотуберкулозна болница.

1954 г.–Болница за гръдоболни с директор д-р Апостолов. Там е била създадена Катедра по фтизиатрия ръководена от проф. д-р Стефан Тодоров  за обучение на лекари-специализанти по линията на СДК, бул. „Димитър Несторов” №19 (днес бул. „акад. „Иван Гешов”№19). Катедрата изиграла голяма роля в обучението и създаването на специалисти в продължение на дълги години.

Монографиите “Основи на фтизиатрията” и “Диференциална диагноза на туберкулозата на органите на дишането” написани от проф. Тодоров са настолна книга за лекарите в областта на рентгеновата диагностика на белодробната туберкулоза.   В тази катедра са работили видни специалисти, като проф. д-р Стефан Шошковпроф. д-р Антон Алтъпърмаков, основоположник на бронхологията на България, проф. д-р Александър Попсавов и  проф. д-р Борис Павлов.

1956 г. – открит Централен Научен институт по туберкулоза  построен по подобие на Научния Институт по туберкулоза в гр. Москва  и Катедра по фтизиатрия към МУ София, ръководена от проф. д-р Минко Мондешки, базирана в Клиниката по фтизиатрия ул. „Димитър Несторов” №17. (днес бул. „Акад. „Иван Гешов” № 17), където се е осъществявало Обучението по туберкулоза на студентите-медици. Проф. д-р Минко Мондешки, ръководител на катедрата издава учебник по фтизиатрия за студенти медици.    1968 г. – проф. Радан Раданов приобщава Градската болница за деца с туберкулоза към Катедрата по фтизиатрия

20.7.1972 г. е осъществено сливане на двете болници и е създаден Център по белодробни болести.  През 1972 г., след създаването на Медицинска Академия – София, се обособява една катедра по Пневмология и фтизиатрия (сега Клиничен център по Белодробни болести – КЦББ), ръководена от проф. д-р Радан Раданов. Катедрата поема обучението, както студенти медици, така и на лекари-специализанти, базирана е на на ул. „Димитър Несторов” №19 в Научния институт по белодробни болести и клиниката по белодробна туберкулоза при Общинската болница по туберкулоза на ул. „Д. Несторов” №17.

1974 г.  е  създаден Научен Инситут по Белодробни болести с директор проф. д-р Петър Добрев. Проф. Добрев изиграва голяма роля в утвърждаването на специалността Пневмология и фтизиатрия, като част от вътрешните болести. Проф. Добрев е издал редица монографии в областта на пневмологията, като Хронична обструктивна белодробна болест“, “Пневмонии”, “Белодробен рак”, “Белодробен тромбоемболизъм”, “Лечение на белодробните болести”, “Възпалителни заболявания на болести на белите дробове” и др.

Под негово ръководство израстват много лекари специалисти, асистенти, доценти, професори. В КЦББ дълги години работят проф. д-р Никола Алексиев, проф. д-р Милко Милчев, проф. д-р Ванко Ничев и   проф. д-р Анастас Петров .  В НИББ са работили и преподавателите, специалисти по Гръдна хирургия, от Клиника по Гръдна хирургия, като проф. д-р М. Донев, проф. д-р Петър Червеняков,  проф. д-р Балевски, доц. д-р Даков, доц. д-р Коларов, доц. д-р Нихтянов.

     Важно звено в НИББ е Бронхологичното отделение, създадено е от проф. д-р Антон Алтъпърмаков. което е уникално за България и обучава лекари-специалисти от цялата страна. Негови ръководители са били Доц. д-р Ст. Христов,  проф. д-р Рангел Павлов и  проф. д-р  Емил Г. Бенов.     

       От първостепенно значение за работата на НИББ е микробиологичната лаборатория по туберкулоза и неспецифични белодробни болести, ръководена от доц. д-р Вълчо Иванов, доц. д-р Емил Калфин и доц. д-р Веселина Раданова.

        Проф. д-р Веселин Власов дълги години е завеждащ патоморфологична лаборатория към НИББ.

          До 2002 г. в НИББ е обособено и диспансерно отделение ръководено от доц. д-р Драгомир Бояджиев, доц. д-р В. Павлов и доц. д-р Златка Янкова.

От 2001 г. е Специализирана болница  за активно лечение по белодробни болести Университетска болница с изпълнителен директор Любчо Пенев.