Изберете страница

Ръководство

ЛЮБЧО ПЕНЕВ

ЛЮБЧО ПЕНЕВ

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

Тел.:  02/8054 227

Факс: 02/8054 344

ДОЦ. Д-Р ВАНЯ ЮРУКОВА, Д.М.

ДОЦ. Д-Р ВАНЯ ЮРУКОВА, Д.М.

ЗАМ.ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

Тел.: 02/8054 270

ПРОФ.Д-Р ДИМИТЪР КОСТАДИНОВ, Д.М.

ПРОФ.Д-Р ДИМИТЪР КОСТАДИНОВ, Д.М.

ЗАМ.ДИРЕКТОР НА НАУЧНАТА И УЧЕБНАТА ДЕЙНОСТ, РЪКОВОДИТЕЛ НА КЛИНИЧНИЯ ЦЕНТЪР ПО БЕЛОДРОБНИ БОЛЕСТИ И НАЧАЛНИК БРОНХОЛОГИЧНО ОТДЕЛЕНИЕ.

Тел:. 02/8054 215

СЛАВКА МИТЕВА

СЛАВКА МИТЕВА

ГЛАВНА МЕДИЦИНСКА СЕСТРА

Тел.:02/ 8054 205