Изберете страница

Контакти

Централа: 02 / 80 54 210
Заместник Директор Медицинска дейност – 02 / 80 54 270
Главен Счетоводител – 02 / 80 54 213
Главна Медицинска сестра – 02 / 80 54 205
Юрисконсулт – 02 / 80 54 233
Секретарка Изпълнителен Директор – 02 / 80 54 251
Технически Изпълнител /канцелария/ – 02 / 80 54 241
Технически Изпълнител хирургия – 02 / 80 54 234
Обществени поръчки – 02 / 80 54 230
Личен състав – 02 / 80 54 202

БАЗА I

гр.София

бул. „Акад. Иван Гешов“ №19

БАЗА I

БАЗА II

гр.София

бул. „Акад. Иван Гешов“ №17

БАЗА II