Изберете страница

АПТЕКА

Болничната аптека  осигурява лекарствени средства,превързочни материали и медицински изделия за хоспитализираните пациенти.

Аптеката отговаря на изискванията нормативната уредба и притежава лиценз за работа с наркотични вещества.

Ръководител на аптеката е маг.фарм.Рени Стоилова.

Телефон за контакт  : 02/ 8054 221