Изберете страница

АСБ

 1. СЧЕТОВОДСТВО, ТРЗ И ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ, ИНФОРМАЦИОНЕН СЕКТОР
 • СЧЕТОВОДСТВО

Надка Александрова Чупетловска – Гл. счетоводител

Телефон за контакт: 02/ 8054 213

 • СЕКТОР ТРЗ И ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ

Любомир  Цветков – юрист

Телефон за контакт 02/8054233

Благовеста Бочкаров – човешки ресурси

Телефон законтакт 02/8054202

 • ИНФОРМАЦИОНЕН СЕКТОР
 1. ДЕЛОВОДСТВО И АДМИНИСТРАТИВНА ДЕЙНОСТ
 2. СТОПАНСКИ СЕКТОР

Петър Митков Савов – зав. стопанска и техническа служба

Телефон за контакт:02/8054

 • СНАБДЯВАНЕ И ДОМАКИНСТВО
 • ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

Ана Кръстомова Малечкова – организатор обществени поръчки

Телефон за контакт:02/ 8054

 • СЕКТОР ЗА БОЛНИЧНО ХРАНЕНЕ
 • ТЕХНИЧЕСКО ПОДДЪРЖАНЕ
 • ТЕЛЕФОННА ЦЕНТРАЛА
 • СТЕРИЛИЗАЦИОННА