Изберете страница

ОТДЕЛЕНИЕ ПО АНЕСТЕЗИЯ И ИНТЕНЗИВНО ЛЕЧЕНИЕ

  Осигурява специализирана, висококачествена, консултативна, стационарна, планова и неотложна медицинска помощ на пациенти след гръднохирургични интервенции

Основни дейности:

– Консултативна дейност – предоперативна оценка и подготовка на пациента с оглед осъществяване на инвазивна диагностична процедура или предстояща оперативна интервенция

– Обща и регионална анастезия в гръдната хирургия

– Анестезия и седация в Бронхологично отделение на деца и възрастни

– Лечение на болката – повлияване на болката в ранния следоперативен период и  лечение   на хронична болка

– Интензивно лечение, мониторинг и интензивни грижи без механична вентилация и/или парентерално хранене

– Интензивно лечение, мониторинг и интензивни грижи с  механична вентилация и/или паремтерално хранене