Изберете страница

ОТДЕЛЕНИЕ ПО ИНТЕНЗИВНО ЛЕЧЕНИЕ

 Осигурява специализирана, висококачествена, консултативна, стационарна, планова и неотложна медицинска помощ на пациенти  със белодробни заболявания, изискващи интензивно лечение

Основни дейности :

  • Интензивно лечение на пациенти с белодробни заболявания – пневмонии, ХОББ, белодробен тромбоемболизъм, ХДН, бронхиална асма и др.
  • Интензивно лечение на пациенти с остро нарушение на жизнените функции, независимо от причината довела до това
  • Скрининг за установяване на нарушения в съня
  • Титринане на апаратура за коригиране на нарушенията / BIPAP, CIPAP/
  • интензивно лечение, мониторинг и интензивни грижи без механична вентилация и/или паремтерално хранене
  • интензивно лечение, мониторинг и интензивни грижи с механична вентилация и/или парентерално хранене

 

Началник  Клиника:

доц. д-р Йорданка Тодорова Ямакова, д.м.

Началник  Отделение Интензивно лечение:

доц. д-р Денчо Петров Османлиев, д.м.

 

Телефони  за контакт: ОАИЛ  : 02/8054 266 – лекарски кабинет

                                              02/8054 239 – медицински сестри

 

 

Телефони  за контакт: ОИЛ  : 02/ 8054 245 – лекарски кабинет

                                                       02/ 8054 293 – медицински сестри