Изберете страница

Първа  КНББ

Основни дейности:

  • Диагностика и лечение на неспецифични  възпалителни белодробни болести – пневмонии, хроничен бронхит, бронхолит и др.
  • Диагностика на белодробни тумори
  • Лечение на хронични бронхообструктивни  заболявания – бронхиална асма и ХОББ
  • Диагностика и лечение на плеврални изливи
  • Предоперативна подготовка с  оглед предстояща хирургична инервенция в  КГХ
  • Лечение на белодробен тромбоемболизъм
  • Лечение на гнойни белодробни болести – бронхиектазии, белодробен абцес и др.

Начачалник   Клиника

доц. д-р Владимир Николаевич Максимов , д.м.

 

Телефон  за контакт  : 02/8054 252 – лекарски кабинет

                                         02/8054 279 – медицински сестри