Изберете страница

Втора  КНББ

Основни дейности:

  • Диагностика и лечение на неспецифични  възпалителни белодробни болести – пневмонии, хроничен бронхит, бронхолит и др.
  • Диагностика на белодробни тумори
  • Лечение на хронични бронхообструктивни  заболявания – бронхиална асма и ХОББ
  • Диагностика и лечение на плеврални изливи
  • Предоперативна подготовка с  оглед предстояща хирургична инервенция в  КГХ
  • Лечение на белодробен тромбоемболизъм
  • Лечение на гнойни белодробни болести – бронхиектазии, белодробен абцес и др.
  • Диагностика и лечение на белодробна саркоидоза и дифузни интерстициални белодробни  фибрози

 

 

Началник  Клиника

доц. д-р Стоян Иванов Цонев, д.м.

 

Телефон  за контакт  :    02/8054 224 – лекарски кабинет

                                            02/8054 262 – медицински сестри