Изберете страница

Детска Клиника по Белодробни Болести

Университетска Детска Клиника по Белодробни Болести е единствена в страната специализирана клиника по детски белодробни заболявания. Обособени са: Филтър, Отделение за детска туберкулоза и Отделение за неспецифични белодробни болести.

Основни дейности:

–  Вродени заболявания на белодробната система

–  Генетично обусловени белодробни заболявания (муковисцидоза)

–  Възпалителни заболявания на белодробната система :  пневмонии, бронхити, плеврити, гнойни заболявания на белите дробове, кисти на белите дробове (вродени, придобити), бронхиектазии, бронхиектатична болест, ХОББ (хронична обструктивна белодробна болест)  и възпалителни заболявания на ГДП в съчетание с тези на долни дихателни пътища

  • Бронхиална астма
  • Бронхообструктивни състояния в ранна детска възраст
  • Белодробни форми на туберкулоза
  • Извънтуберкулозни форми на туберкулоза

 

Свижданията  са в четвъртък и неделя от 16.30-17.30 ч. При необходимост и разрешение на ръководителя на клиниката родителите могат да посещават децата си ежедневно.

Началник Клиника

проф. д-р Петко Минчев Минчев, д.м.н.

Телефони  за връзка  : 02/8054299 – лекарски кабинет

02/8054332 – медицински сестри