Изберете страница

КЛИНИКА ПО БЕЛОДРОБНА ТУБЕРКУЛОЗА

Клиниката е основен диагностичен, лечебен, консултативен и медико-експертен център по проблемите на туберкулозата в страната. В Клиниката безотказно се стационират всички случаи с туберкулоза и бацилоотделяне.

Основни дейности :

  • Лечение на новооткрити болни с активна белодробна туберкулоза с възприетата в света DOTS – стратегия
  • Лечение на рецидиви и случаи на повторно лечение на туберкулозното заболяване
  • Лечение на болни с белодробна туберкулоза в съчетание с други неспецифични заболявания на белите дробове, с неопластични и лимфопролиферативни заболявания, с цироза на черния дроб, с хронична хемодиализа и др.
  • Лечение на болни с мултирезистентна туберкулоза
  • Лечение на всички проблемни диференциално-диагностични и терапевтични случаи на болни от туберкулоза от цялата страна
  • Лечение на пациенти с ко-инфекция (СПИН и туберкулоза)

Началник  Клиника

Доц. д-р Донка Иванова Стефанова, д.м.

Телефони  за връзка  : 02/8054287 – лекарски кабинет

02/8054291 – медицински сестри