Изберете страница

Трета  КНББ

Основни дейности :

  • Пълен обем на всички блодробни заболявания с акцент диференциална диагноза на хронични неспецифични белодробни болести и белодробна туберкулоза
  • Диагноза на белодробен карцином
  • Лечение на ХОББ, бронхиална астма, пневмонии, БТЕ и гнойни белодробни болести
  • Подготвя и насочва за оперативно, химио- и лъчелечение

 

Началник Клиника

доц. д-р Асен Атанасов Златев, д.м.

Телефони  за връзка  : 02/8054296 – лекарски кабинет

02/8054272 – медицински сестри