Изберете страница

КЛИНИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ

Основни  дейности:

  • хематологични изследвания
  • Биохимични изследвания
  • Уринни показатели
  • Електролити
  • Изследвания на плеврален пунктат
  • Показатели на хемостаза
  • Квантиферонов тест

Началник клинична лаборатория

 Доц. Милка Преславова д.м.

        Телефон за контакт: 02/ 80-54- 263

                                              02/08- 54- 231