Изберете страница

ЛАБОРАТОРИЯ ЗА ФУНКЦИОНАЛНО ИЗСЛЕДВАНЕ НА ДИШАНЕТО И КРЪВНО-ГАЗОВ АНАЛИЗ

Основни дейности:

  • Функционално изследване на дишането
  • Бронходилататорен тест
  • Бронхопровокационни тестове
  • Кръвно-газов анализ на артериална кръв
  • Бодиплетизмография
  • Дифузионен капацитет

Телефон за контакт: 02/ 8054 242