Изберете страница

МИКРОБИОЛОГИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ

Основни дейности:

  • Изследвания на материали за банална флора, антибиограми
  • Изследване хемокултури
  • Изследвания на материали за  туберкулозни бактерии (директно, посявки, MGI)
  • Чувствителност на туберкулозни бактерии, резистентност на туберкулозни бактерии, PCR

Телефон за контакт: 02/ 8054 295