Изберете страница

ДИАГНОСТИЧНО-КОНСУЛТАТИВЕН БЛОК

Основни дейности :

 • Осъществява специализирана диагностично-консултативна и лечебна дейности, хоспитализация на болни с активни белодробни заболявания
 • Оказва висококвалифицирана специализирана медицинска помощ по следните специалности: Вътрешни болести, Хирургуя, Рентгенология, Педиатрия, Пневмология, Фтизиатрия, Кардиология, Оториноларингология, Химиотерапия, Клинична лаборатория, Патоморфология, Микробиология, Имунология, Рехабилитация и Физиотерапия
 • Диагностика, лечение, рехабилитация и наблюдение на белодробно болни
 • Консултативна дейност
 • Прием на болни с активни белодробни заболявания
 • Физикална и аерозолотерапия
 • Профилактика, здравна промоция и имунизация на деца и възрастни
 • Експертна дейност
 • Методична помощ
 • Учебна и научни дейности
 • Предоперативна подготовка на болни и подготовка за инструментални изследвания
 • Медицински дейности, манипулации и следоперативен контрол;
 • Издаване на медицински документи и др.

Началник ДКБ

Доц. Мая Тафраджийска д.м