Изберете страница

Бронхологично отделение

Единственото звено в страната ни, където могат да се прилага широка гама от бронхологични диагностични и терапевтични процедури при възрастни и деца, включително новородени, с различни заболявания на белия дроб, медиастинума, плеврата и гръдната стена, под обща и локална анестезия, с флексибилна и/или ригидна техника. Отделението разполага с цифрови видеоендоскопски системи от първи клас с висока чувствителност и големи възможности за обработка на изображенията за ранна диагностина на неопластични лезии на траиобронхиалното дърво.

Предмет на дейност:

 

 • Извършва се бронхоскопска диагностика и терапия – щипкова и фиброщипкова биопсия, четкова и катетър-биопсия, бронхоалвеоларен лаваж (БАЛ)
 • Извършва трансбронхиална пункционна иглена биопсия (ТБПИБ)
 • Трансбронхилна белодробна биопсия (ТББ)
 • Провежда ендобронхиална лазерна терапия и електрокаутеризация
 • Балонна дилатация при стенози
 • Поставяне и смяна на трахеобронхиален стент
 • Фотодиагностика и фототерапи на белодробен карцином
 • Ендоскопска обем редуцираща терапия
 • Ендоскопско затваряне на бронхоплеврална фистула
 • Отстраняване на чуждо тяло от трахея и бронхи
 • Отстраняване на тъкан от трахея и бронхи с ригидна техника и др.
 • Осъществява се трансторакална тънкоиглена биопсия (ТТАБ) и режеща (True-cut) биопсия на формации в медиастинума, гръдната стена, белия дроб и плеврата, под ехографски, СТ или рентгеноскопичен контрол.

Началник отделение

Проф. Димитър Костадинов, д.м.

Телефон за контакт : 02/8054297