Изберете страница

ОТДЕЛЕНИЕ ПО ПАТОМОРФОЛОГИЯ

Основни дейности:

 • Спешна интероперативна диагностика
 • Експресни цитологични препарати
 • Цитологични изследвания на лаваж, храчки, плевр. Пунктат
 • Оперативни биопсии
 • Ендоскопски биопсии и true cut биопсии
 • Специални оцветявания
 • Цитоморфология на БАЛ
 • Туморна диагностика
 • Имунохистохимични и имуногенетични изследвания на белодробни биопсии
 • Диагностика на дифузни и интерстициални и белодробни фибрози и саркоидода
 • Диагностика на туберкулоза

 

Началник отделение

Доц. Янина Славова д.м.

Телефон за контакт: 02/ 8054 229 Началник лаборатория

                                             02/0854273 Лаборанти