Изберете страница

организатор обществени поръчки – инж. Анна Малечкова гр. София-1431, бул. „Акад. Иван Гешов“ №19 тел.: 02 80 54 230 факс: 02 80 54 230 e-mail:...

Информация за плащания по договор с предмет: Основен ремонт на административна сграда и складово стопанство /процедура от 2014г./

Информация на основание Чл.22б, ал.2, т.15 от ЗОП – дата на приключване на договора – 12.10.2015г., основание – Чл.22 от договора /изпълнен договор/. – 12.10.2015г. REMONT ADMINISTRACIA informacia izplateni sumi po dogovor m.NOVEMBER 2014 (63...

Информация за плащания по договор с предмет: Основен ремонт на лабораторен болк /процедура от 2013Г./

Информация на основание Чл.22б, ал.2, т.15 от ЗОП – дата на приключване на договора – 06.02.2015г., основание – Чл.22 от договора /изпълнен договор/. – 10.02.2015г. REMONT LABORATORII informacia izplateni sumi po dogovor m.NOVEMBER 2014 (64 KB)...

Информация за плащания по договор с предмет: Доставка на тонери и глави за принтери и копирни машини /процедура от 2013г./

Информация на основание Чл.22б, ал.2, т.15 от ЗОП – дата на приключване на договора – 19.02.2015г., основание – Чл.8.2 от договора /изпълнен договор/. – 19.02.2015г.  TONERI 2013 informacia izplateni sumi po dogovor m.OCTOBER 2014 (66 KB) -...