Изберете страница

АБОНАМЕНТНА СЕРВИЗНА ПОДРЪЖКА НА МЕДИЦИНСКА АПАРАТУРА 2015 /АОП № 00600-2015-0004/

Комисията, назначена със Заповед № 743 / 07.10.2015г.,  на основание Чл. 69а,ал.3 от ЗОП, уведомява всички заинтерeсовани, че заседанието ще се проведе на 06.11.2015г.  от 11.30 ч. в аудиторията на болницата.  /03.11.2015г./ Дата на изпълнение на договори от № 124 до...