Изберете страница

Доставка на хляб за нуждите на болни и дежурен персонал 2015 /АОП № 00600-2015-0007/

Комисията, назначена със Заповед № 106 / 05.02.2016г.,  на основание Чл. 69а,ал.3 от ЗОП, уведомява всички заинтерeсовани, че заседанието ще се проведе на 10.02.2016г.  от 10.00 ч. в аудиторията на болницата. /05.02.2016г./ Дата на изпълнение на договор №...

Доставка на тонери, глави и ленти за принтери и копирни машини процедура 2015 /РОП № 9048939/

Дата на приключване на договора: 10.01.2017г. – Основание: т.8.2 от договора /изпълнение на договора /11.01.2017г./ documentacia (317 KB) - 12.12.2015 TONERI - cenovo predlogenie (29 KB) - 12.12.2015 pokana 9048939-12.12.2015 (339 KB) - 12.12.2015 protokol ot...

Доставка на канцеларски материали 2015 /РОП № 9048358/

Дата на приключване на договора: 10.01.2017г. – Основание: т.8.2 от договора /изпълнение на договора /11.01.2017г./ cenovo predlogenie KANCELARSKI (30 KB) - 01.12.2015 documentacia (211 KB) - 01.12.2015 pokana 9048358 (655 KB) - 01.12.2015 protokol ot 28.12.2015 (578...