Изберете страница

Доставка на общ медицински консуматив, стъклария, лабораторни реактиви и консумативи и инструменти за бронхологично отделение 2016 /АОП № 00600-2016-0001/

Комисията, назначена със Заповед № 360 / 22.04.2016г.,  на основание Чл. 69а,ал.3 от ЗОП, уведомява всички заинтерeсовани, че заседанието ще се проведе на 19.05.2016г.  от 10.00 ч. в аудиторията на болницата /16.05.2016/ Дата на изпълнение на договори от № 62 до № 69...