Изберете страница

Доставка на нетна електрическа енергия на ниво средно напрежение и избор на координатор на балансираща група при условията на либерализиран пазар за нуждите на СБАЛББ „Света София“ ЕАД /АОР № 00600-2016-0003/

На основание Чл.68, ал.2 от ЗОП, Комисията, назначена със Заповед № 364 / 10.05.2016г.,  уведомява всички заинтерeсовани, че заседанието на основание Чл. 69а,ал.3 от ЗОП, ще се проведе на 09.08.2016г.  от 10.00 ч. в аудиторията на болницата /03.08.2016/ reshenie AOP №...