Изберете страница

Доставка на Апарат за инвазивна и неинвазивна вентилация и Холтер ЕКГ /АОП № 00600-2016-0007/

Заседанието на основание Чл.57, ал.3 от ППЗОП ще се проведе на 30.11.2016г. от 10.00 часа в аудиторията на бул. Акад. Иван Гешов №19   /25.11.2016/ Дата на изпълнение на договор № 126/19.12.2016 – 28.12.2016г. Основание – изпълнен договор, съгласно Чл.6 от договора....