Изберете страница

Доставка и пускане в експлоатация на Перфузори и Автоматизирана система за микробиологична диагностика в МБАЛББ „Света София“ ЕАД /АОП № 00600-2017-0002/

Заседанието на основание Чл.57, ал.3 от ЗОП ще се проведе на 02.08.2017г. от 10,00 часа в аудиторията на лечебното заведение. /26.07.2017г./ 4a - tehnichesko saotvetstvie (40 KB) - 07.06.2017 documentacia (534 KB) - 07.06.2017 objvlenie AOP 790642-07.06.2017 (1 MB) -...

Доставка на лекарствени продукти, превързочен материал и консумативи за онкология в МБАЛББ „Света София“ ЕАД /АОП № 00600-2017-0001/

Заседанието на основание Чл.57, ал.3 от ППЗОП ще се проведе на 16.08.2017г. от 12,00 часа в стая №20 на бул. Акад. Иван Гешов №19 /11.08.2017/ 1 - predmet na pora4kata i tehnicheski spesifikacii 2017-2018 (122 KB) - 23.05.2017 4a - tehnichesko predlogenie (233 KB) -...