Изберете страница

Доставка на хляб за нуждите на пациенти и дежурен персонал /АОП № 00600-2018-0001/

Заседанието на основание Чл.57, ал.3 от ЗОП ще се проведе на 02.03.2018г. от 10.00 часа в кабинета на организатор обществени поръчки – сая №20 на първи етаж в лечебното заведение. /27.02.2018г./ sadarganie documentacia (30 KB) - 08.01.2018 documentacia (397 KB) -...

Строително-ремонтни работи в МБАЛББ „Света София“ ЕАД при аварийни ситуации и нужди от текущ ремонт /АОР № 9071216-06.12.2017/

documentacia (252 KB) - 06.12.2017 informacia objva AOP 9071216-06.12.2017 (98 KB) - 06.12.2017 objva 943-06.12.2017 (186 KB) - 06.12.2017 sadarganie documentacia (115 KB) - 06.12.2017 protokol ot 19.01.2018 (284 KB) - 19.01.2018 dogovor MEDIK 12-01.02.2018 (555 KB) -...