Изберете страница

Доставка и пускане в експлоатация на Автоматична ендоскопска миялно-дезинфекционна машина в МБАЛББ „Света София“ ЕАД /АОП 00600-2019-0004/

sadarganie_documentacia (688 KB) - 28.06.2019 reshenie_otkrivane_AOP_919190-28.06.2019 (2 MB) - 28.06.2019 objvlenie AOP 919251-28.06.2019 (642 KB) - 28.06.2019 documentacia (150 KB) - 28.06.2019 3 - espd-request (91 KB) - 28.06.2019 4a - tehnichesko saotvetstvie (30...

ИЗРАБОТКА И ДОСТАВКА НА ВАУЧЕРИ ЗА ХРАНА НА ПЕРСОНАЛА ПО НАРЕДБА №11 В МБАЛББ „СВЕТА СОФИЯ“ ЕАД /AOP 9089183-13.06.2019/

sadarganie_na_documentacia (801 KB) - 13.06.2019 objva_376-13.06.2019 (1 MB) - 13.06.2019 informacia za objva AOP 9089183-13.06.2019 (465 KB) - 13.06.2019 documentacia (467 KB) - 13.06.2019 razjasnenie (118 KB) - 19.06.2019 protokol_ot_11.07.2019 (799 KB) - 12.07.2019...