Изберете страница

Доставка на хляб за нуждите на болни и дежурен персонал 2015 /АОП № 00600-2015-0007/

Комисията, назначена със Заповед № 106 / 05.02.2016г.,  на основание Чл. 69а,ал.3 от ЗОП, уведомява всички заинтерeсовани, че заседанието ще се проведе на 10.02.2016г.  от 10.00 ч. в аудиторията на болницата. /05.02.2016г./ Дата на изпълнение на договор №...

Доставка на готова храна за нуждите на болни и дежурен персонал 2015 /АОП № 00600-2015-0006/

Комисията, назначена със Заповед № 872 / 09.11.2015г.,  на основание Чл. 69а,ал.3 от ЗОП, уведомява всички заинтерeсовани, че заседанието ще се проведе на 23.11.2015г.  от 10.00 ч. в аудиторията на болницата.  /18.11.2015г./ Дата на изпълнение на договор №...

АБОНАМЕНТНА СЕРВИЗНА ПОДРЪЖКА НА МЕДИЦИНСКА АПАРАТУРА 2015 /АОП № 00600-2015-0004/

Комисията, назначена със Заповед № 743 / 07.10.2015г.,  на основание Чл. 69а,ал.3 от ЗОП, уведомява всички заинтерeсовани, че заседанието ще се проведе на 06.11.2015г.  от 11.30 ч. в аудиторията на болницата.  /03.11.2015г./ Дата на изпълнение на договори от № 124 до...

Доставка на медицински консумативи и лабораторни реактиви 2015 /АОП № 00600-2015-0005/

Комисията, назначена със Заповед № 750 / 16.10.2015г.,  на основание Чл. 69а,ал.3 от ЗОП, уведомява всички заинтерeсовани, че заседанието ще се проведе на 17.03.2016г.  от 10.00 ч. в аудиторията на болницата /14.03.2016/ Дата на изпълнение на договори от №27 до №48 и...

ДОСТАВКА НА ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ И ПРЕВЪРЗОЧЕН МАТЕРИАЛ 2015 /АОП № 00600-2015-0003/

Дата на приключване  на договорите – 08.09.2016г. Основание – изпълнени договори /08.09.2016г/ Комисията, назначена със Заповед № 333 / 22.05.2015г.,  на основание Чл. 69а,ал.3 от ЗОП, уведомява всички заинтеросовани, че заседанието ще се проведе на 14.07.2015г.  от...

Доставка на нетна електрическа енергия на ниво средно напрежение и избор на координатор на балансираща група при условията на либерализиран пазар 2015 /АОП № 00600-2015-0002/

Комисията, назначена със Заповед № 223 / 06.04.2015г.,  на основание Чл. 69а,ал.3 от ЗОП, уведомява всички заинтеросовани, че заседанието ще се проведе на 29.05.2015г.  от 10.00 ч. в аудиторията на болницата.  /26.05.2015г./ Дата на приключване  на договор №85 от...