Изберете страница

Доставка на медицински консумативи и лабораторни реактиви в МБАЛББ „Света София“ ЕАД /АОП № 00600-2017-0010/

Заседанието на основание Чл.57, ал.3 от ППЗОП ще се проведе на 04.05.2018г. от 10.00 часа в кабинета на организатор обществени поръчки на бул. Акад. Иван Гешов №19, етаж 1  /27.04.2018г/ reshenie otkrivane AOP 814182-09.11.2017 (209 KB) - 09.11.2017 objvlenie AOP...

Доставка на Апаратура за видео-асистирана хирургия в МБАЛББ „Света София“ ЕАД /АОП № 00600-2017-0009/

Заседанието на основание Чл.57, ал.3 от ЗОП ще се проведе на 18.01.2018г. от 10.00 часа в кабинета на организатор обществени поръчки – сая №20 на първи етаж в лечебното заведение. /15.01.2018г./ sadurganie (806 KB) - 08.11.2017 reshenie otkrivane AOP № 813903 (166 KB)...

Доставка на готова храна за нуждите на болни и дежурен персонал в МБАЛББ „Света София“ ЕАД /АОП № 00600-2017-0007/

Заседанието на основание Чл.57, ал.3 от ЗОП ще се проведе на 05.12.2017г. от 10.00 часа в кабинета на организатор обществени поръчки – сая №20 на първи етаж в лечебното заведение. /29.11.2017г./ reshenie AOP № 810769-19Л10Л2017 otkrivane procedura (164 KB) -...

Доставка на нетна електрическа енергия и избор на координатор на балансираща група при условията на либерализиран пазар за нуждите на МБАЛББ „СВЕТА СОФИЯ“ ЕАД /АОП № 00600-2017-0006/

Заседанието на основание Чл.57, ал.3 от ЗОП ще се проведе на 13.11.2017г. от 10.00 часа в кабинета на организатор обществени поръчки – сая №20 на първи етаж в лечебното заведение. /08.11.2017г./ documentacia (497 KB) - 29.09.2017 objvlenie 1602-29.09.2017 AOP...

Доставка и монтаж на болнични легла в МБАЛББ „Света София“ ЕАД /АОП № 00600-2017-0004/

Заседанието на основание Чл.57, ал.3 от ЗОП ще се проведе на 03.11.2017г. от 10.00 часа в кабинета на организатор обществени поръчки – сая №20 на първи етаж в лечебното заведение. /31.10.2017г./ Във връзка с изпратено три пъти на електронните адреси, посочени в...

Доставка на лекарствени продукти в МБАЛББ „Света София“ ЕАД /АОП № 00600-2017-0005/

Заседанието на основание Чл.57, ал.3 от ЗОП ще се проведе на 27.10.2017г. от 10.00 часа в кабинета на организатор обществени поръчки – сая №20 на първи етаж в лечебното заведение. /24.10.2017г./ documentacia (487 KB) - 18.09.2017 4a - tehnichesko predlogenie (34 KB) -...