Изберете страница

ДОСТАВКА НА ЕХОГРАФСКИ АПАРАТ ЗА ДКБ В МБАЛББ „СВЕТА СОФИЯ” ЕАД /АОП № 00600-2019-0005/

Заседанието на основание Чл.57, ал.3 от ППЗОП ще се проведе на 29.08.2019г. от 10.00 часа в кабинета на организатор обществени поръчки на бул. Акад. Иван Гешов №19, етаж 1, кабинет №20 /26.08.2019г/ sadarganie_documentacia (201 KB) - 16.07.2019...

Доставка и пускане в експлоатация на Автоматична ендоскопска миялно-дезинфекционна машина в МБАЛББ „Света София“ ЕАД /АОП 00600-2019-0004/

sadarganie_documentacia (688 KB) - 28.06.2019 reshenie_otkrivane_AOP_919190-28.06.2019 (2 MB) - 28.06.2019 objvlenie AOP 919251-28.06.2019 (642 KB) - 28.06.2019 documentacia (150 KB) - 28.06.2019 3 - espd-request (91 KB) - 28.06.2019 4a - tehnichesko saotvetstvie (30...

Доставка и пускане в експлоатация на Автоматична ендоскопска миялно-дезинфекционна машина в МБАЛББ „Света София“ ЕАД /АОП № 00600-2019-0003/

sadarganie_documentacia (713 KB) - 23.04.2019 reshenie_289 AOP 908881-23.04.2019 (1 MB) - 23.04.2019 objvlenie 539-23.04.2019 (716 KB) - 23.04.2019 documentacia (149 KB) - 23.04.2019 3-espd-request (92 KB) - 23.04.2019 4a - tehnichesko saotvetstvie (30 KB) -...

ДОСТАВКА НА ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ И ПРЕВЪРЗОЧЕН МАТЕРИАЛ В МБАЛББ „СВЕТА СОФИЯ“ ЕАД /АОП № 00600-2019-0002/

Заседанието на основание Чл.57, ал.3 от ППЗОП ще се проведе на 24.07.2019г. от 10.00 часа в кабинета на организатор обществени поръчки на бул. Акад. Иван Гешов №19, етаж 1, кабинет №20   /19.07.2019г/ sadarganie_na_documentacia (162 KB) - 19.04.2019...

Доставка на нетна електрическа енергия и избор на координатор на балансираща група при условията на либерализиран пазар за нуждите на МБАЛББ „СВЕТА СОФИЯ“ ЕАД /АОП № 00600-2019-0001/

Заседанието на основание Чл.57, ал.3 от ППЗОП ще се проведе на 15.03.2019г. от 09.00 часа в кабинета на организатор обществени поръчки на бул. Акад. Иван Гешов №19, етаж 1, кабинет №20 /12.03.2019г/ sadarganie_na_documentacia (445 KB) - 11.02.2019...