Изберете страница

Доставка на тонери, глави и ленти за принтери и копирни машини процедура 2015 /РОП № 9048939/

Дата на приключване на договора: 10.01.2017г. – Основание: т.8.2 от договора /изпълнение на договора /11.01.2017г./ documentacia (317 KB) - 12.12.2015 TONERI - cenovo predlogenie (29 KB) - 12.12.2015 pokana 9048939-12.12.2015 (339 KB) - 12.12.2015 protokol ot...

Доставка на канцеларски материали 2015 /РОП № 9048358/

Дата на приключване на договора: 10.01.2017г. – Основание: т.8.2 от договора /изпълнение на договора /11.01.2017г./ cenovo predlogenie KANCELARSKI (30 KB) - 01.12.2015 documentacia (211 KB) - 01.12.2015 pokana 9048358 (655 KB) - 01.12.2015 protokol ot 28.12.2015 (578...

Изработка и доставка на бланки, книги и журнали Роп № 9042764 /процедура 20105г/

Информация на основание Чл.22б, ал.2, т.15 от ЗОП – дата на приключване на договора – 15.07.2016г., основание – изпълнен договор. – 15.07.2016г. documentacia (291 KB) - 12.06.2015 cenova oferta BLANKI (39 KB) - 12.06.2015 pokana (626 KB) - 12.06.2015 protokol (1 MB) -...

Текущи СРР РОП № 9042727 /процедура 2015 г./

Информация на основание Чл.22б, ал.2, т.15 от ЗОП – дата на приключване на договора – 11.07.2016г., основание – изпълнен договор. – 12.07.2016г. documentacia (397 KB) - 11.06.2015 cenova oferta материали ЕЛЕКТРО - (54 KB) - 11.06.2015 cenova oferta материали ВиК - (48...